SHINING 3D FreeScan Combo kézi 3D szkenner

SHINING 3D FreeScan Combo kézi 3D szkenner

SHINING 3D Freescan Combo 3D szkenner

Tapasztalja meg a FreeScan Combo kézi 3D-szkenner csúcstechnológiás képességeit. Ez a kompakt erőmű kettős fényforrást, köztük kék lézert és infravörös VCSEL-t kombinál, egy ultrakompakt, teljesen fém házba csomagolva.

FŐBB JELLEMZŐK

 • Pontosság: 0,02 mm

 • Volumetrikus /térfogat pontosság: 0,02 + 0,033 mm/m

 • Szkennelési sebesség: 1 800 000 pont/s

 • Legkisebb felvett pontok közti távolság: 0,05 mm

 • Expozíciós távolság /munka távolság: 300 mm

 • Méret: Kis távolság a szenzorok között – mély üregekbe/ furatokba könnyebben „belát”

4 szkennelési mód

Töltse le a SHINING 3D Freescan Combo 3D szkenner ismertetőt!

Név:* E-mail cím:* Munkahely neve:* Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. *

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Metrológiai pontosság

Akár 0,02 mm-es mérési pontosságával nem csak a visszamodellezést, hanem az alkatrészek vizsgálatát is lehetővé teszi.

Markerek nélküli szkennelési mód

Élvezze az összetett objektumok markerek nélküli szkennelésének hatékonyságát, a FreeScan Combo fejlett szkennelési technológiájának és az infravörös VSCEL módnak köszönhetően — a markerek helyett a nyomkövető funkcióknak köszönhetően gyors munkát végez a nagyobb tárgyak, emberek és minden olyan dolog esetében, amely sok geometriai jellemzővel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden egyes alkalommal rengeteg jelölő felhelyezésével töltenie az időt, ellentétben néhány más, a piacon kapható szkennerrel.


Adatgyűjtés mély furatokból

A FreeScan Combo optimalizált lencseszögeivel és szkennelési képességeivel könnyedén rögzít részletes adatokat mély furatokból, üregekből  – például motorblokkban vagy öntőformában, amely az egyik legnagyobb kihívás. Az egyetlen lézervonal egyszerűvé teszi olyan adatok megszerzését, amelyek rögzítése korábban lehetetlen volt.

Korlátlan 3D szkennelési alkalmazás

Fedezze fel a szkennelési alkalmazások széles skáláját a különböző iparágakban, beleértve az ellenőrzést, a visszamodellezést (Reverse Engineering) és a terméktervezést. 

Nagy sebesség

A SHINING 3D Freescan Combo 1 860 000 pont/másodperc (Combo+ esetén 3 600 000)  sebességgel szkennel, így kevesebb időt tölt a pontgyűjtéssel, és több idő jut az adatfeldolgozásra.

Megbízható és tartós

Bízzon a FreeScan Combo robusztus felépítésében, amely ellenáll a legkeményebb szkennelési feladatoknak, miközben megőrzi a pontosságot és  hosszú élettartamot biztosít.

Nyereményjáték szabályzat – Ipar Napjai

A „NYERJEN 50 000 forint értékű 3D SZKENNELÉSI SZOLGÁLTATÁST!” elnevezésű nyereményjáték általános részvételi és játékszabályzata

 

 1. Általános tudnivalók és részvételi feltételek

1.1          A „NYERJEN 50 000 forint értékű 3D SZKENNELÉSI SZOLGÁLTATÁST! elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a VARINEX Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Kőszeg utca 4., cégjegyzékszám: 01-10-044707, adószám: 12765713-2-42) (”Szervező”).

 

1.2          A Játékban az alábbi feltételek teljesítésével lehet részt venni:
A Játékosnak a Játék időtartama alatt az Ipar Napjai 2024 kiállításon a VARINEX standon ki kell töltenie a „Regisztrációs lapot”, és x-szel kell jeleznie, hogy részt kíván venni a sorsoláson.

1.3 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú – az 1.5 pontban meghatározott személyi körbe nem tartozó –, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

 • maradéktalanul teljesíti az 1.2 pontban írt feltételt, továbbá
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékban való részvétellel megadott személyes adatait, illetve – nyertesség esetén – a nyeremény eljuttatásához szükséges adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, illetve
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja.

 

1.4          Azok a pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban részletezett alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból. A pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzatban meghatározott feltételeinek, úgy az érintett Játékosokat a Játékból kizárhatja.

 

1.5          A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek továbbá mindezen személyek közeli hozzátartozói (házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér), valamint a 3D nyomtatással foglalkozó vállalkozók és vállalkozások munkatársai.

 

 1. Játék időtartama, sorsolás

2.1          A Játék 2024 május 7, pénteken reggel 10:00 órától 2024. május 10-én, pénteken délután 16:00 óráig tart.

 

2.2          A sorsolás időpontja: 2024. május 17., helyszíne: VARINEX Zrt. telephelye, (1106 Budapest, Fehér út 10.)

2.3.         Nyertes meghatározása: A Szervező az érvényes regisztrációs lapok közül a véletlenszerűség elve szerint kézi sorsolással sorsolja ki a 10 Nyertest, akiket erről email üzenetben értesít.

 1. Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény eljuttatása

3.1.         A Játék nyereménye: 3 nyertes részére fejenként 50 000 forint értékű 3D szkennelési szolgáltatás.

 

3.2          A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő Játékos jogosult.

3.3          Szervező a Nyertest legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti e-mail üzenetben vagy telefonon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”).  A nyertes Játékossal a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A Nyertes köteles a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a Nyertes 2024. augusztus 31.-ig az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül.

3.4          Szervező kizárja a Játékból azt a Regisztrációt, amelyet beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Regisztrációs űrlapon vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.5 A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Adatvédelem

4.1. A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos az alábbi személyes adatait adja meg: Név, Cégnév, Munkahelyi telefonszám, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi honlapcím. 

 

4.2. Szervezőnek az átadott nyeremény után a nyertestől átvállalt, az 1995. évi CXVII. törvény („Szjatv.”) 70. §-a alapján fennálló adólevonási, bevallási és megfizetési, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettségének teljesítéséhez szüksége van a nyertes, illetve a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes adószámának kezelésére is.

 

4.3. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a Játékszabályzatot, továbbá hozzájárul a Játékban való részvételhez és a nyeremény átvételéhez szükséges adatainak Szervező általi kezeléséhez. Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy az átadott nyeremény vonatkozásában a nyertestől átvállalt SZJA bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatok kezelése a Szervezőt az Szjatv. 70. §-a és az Art. 78. § (3) bekezdése alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy amennyiben a Szervező nyertesként, illetve tartaléknyertesként sorsolja ki, és adószámát nem bocsátja a Szervező rendelkezésére, úgy a nyereményétől elesik.

 

4.4. Szervező kijelenti, hogy a Játékosok adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen Játék keretében – a játékban való részvétel biztosítása, a nyeremény átadása/eljuttatása, valamint a nyeremény után felmerülő adófizetési kötelezettség átvállalásának teljesítése érdekében – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, vagy marketing – célból nem kezeli.

 

4.5. Szervező a nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb a Játék lezárultáig kezeli. A fentiektől eltérően a nyertes, illetve a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes nevét és adószámát az Art. 78. § (3) és 202. § (1) bekezdéseivel összhangban Szervező az adó megállapításához való jog elévüléséig, azaz annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezeli, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve ennek hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

4.6 A Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, a marketing@varinex.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárulta előtt vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a nyereményétől elesik, ugyanis személyes adatok hiányában a Szervező nem tudja megállapítani a Játékos által benyújtott Pályázat érvényességét, továbbá a Játékost nem tudja értesíteni arról, hogy nyertesként, illetve tartaléknyertesként sorsolták ki, továbbá nem tudja részére nyereményét eljuttatni.

4.7 Szervező felhívja a Játékos figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket ezt megelőzően végzett.

 

4.8 A Játékosok személyes adatait a Szervező adatkezelőként kezeli, és az adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), és – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Játékosok által megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő működik, akivel az érintettek közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az marketing@varinex.hu e-mail címen, illetve VARINEX Zrt. 1141 Budapest, Kőszeg utca 4. levelezési címen.

 

4.9 A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmasan történik, azokat Szervező harmadik személyek részére – a Nyeremény kiszállítását végző futárszolgálat részére történő adatátadás kivételével – nem továbbítja.

 

4.10 Játékos a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról – hozzáférési joga alapján – másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben a Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmet is benyújthat.

 

4.11 Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a https://www.naih.hu honlapon érhetők el. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, vagy a Hatóság nem tájékoztatja 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

 

4.12 Amennyiben a Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

 

4.13 Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója, melyben a Játékos részletes tájékoztatást talál többek között az érintetti jogokról és azok gyakorlásának szabályairól, a https://3dnyomtatas.varinex.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon érhető el.

 1. Vegyes rendelkezések

5.1. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

 

5.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5.3 Amennyiben a Nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

5.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi weboldalán.

 

5.5 Szervező a Játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Nyerjen 3D szkennelést

NYERJEN 3D SZKENNELÉSI SZOLGÁLTATÁST 50000 FORINT ÉRTÉKBEN!

3D szkennelés

Próbálja ki most a 3D szkennelést!

Regisztráljon nyereményjátékunkra, amellyel 3 szerencsés játékos 50 000 forint értékű 3D szkennelési szolgáltatást nyer!

A nyeremény csak a 3D szkennelést tartalmazza, a visszamodellezést (Reverse Engineering) nem foglalja magában.

TÖLTSE KI A JELENTKEZÉSI ŰRLAPOT MOST!

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

Név:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:* Cégnév:* Cég honlapjának címe:* Beosztás:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Ipar Napjai 2024 Regisztráció

Várjuk az Ipar Napjai kiállításon az A pavilon 306B standon!

Ipar Napjai 2024 VARINEX előadás regisztráció

Köszönjük érdeklődését, ez a rendezvény már véget ért!

ELŐADÁS
Kritikus fontosságú alkatrészek gyártása 3D nyomtatással
Fehér Zoltán,
műszaki igazgató, VARINEX Zrt.

 

IDŐPONT
2024. május 9., csütörtök,
11:00-12:00

 

HELYSZÍN
Hungexpo, A Pavilon
AI 115. terem

Az előadás után várjuk az A pavilon 306B standon! Tekintse meg működés közben a hatékony és gyors 3D szkennereket és 3D nyomtatókat!

Az előadáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma korlátozott, regisztráljon még ma!

A regisztráció mellé ingyenes, az Ipar Napjai kiállítás teljes területére érvényes napijegyet biztosítunk Önnek, amelyet  letölthet alább!

IgényeljeN ingyenes belépőjegyet
az Ipar Napjai kiállításra!

Gyártósori befogó készülékek gyorsabb és olcsóbb gyártása

Gyártósori befogók gyártása 3D nyomtatással

Gyártósori befogó készülékek gyorsabb és olcsóbb gyártása

Túl jól hangzik, hogy igaz legyen? Ha igen, akkor feltétlenül olvassa tovább, mert a hagyományos ülék-készítési módszerhez képest hatékonyabb utat választhat!  

A gyártósori befogó készülékek gyártása fém alkatrészek megmunkálásával és rögzítésével vagy hegesztésével kétségtelenül működőképes megoldás. A folyamat ismertsége és kiszámíthatósága miatt sok gyártónak nincs is igénye a változtatásra. Ha Ön is ezt a nézetet osztja, akkor ez végső soron időveszteséget és többletköltségeket okozhat Önnek, mivel jobb, hatékonyabb módszerek is rendelkezésre állnak. 

Az az igazság, hogy a gyártóipar nem statikus, és azok, akik a status quo mellett döntenek, azt kockáztatják, hogy megtorpannak és lemaradnak a versenytársaktól. Az új technológiák kiszorítják a régebbi, kevésbé hatékony technológiákat, javítják a gyártási módszereket és racionalizálják az ellátási láncokat. A 3D nyomtatás ezek egyike, de nem új technológia. Valójában nap mint nap használják kisebb műhelyek és nagyvállalatok – más szóval az Ön versenytársai – is.  

Röviden, a 3D nyomtatás idő- és költséghatékonyabb eszközt kínál a befogó készülékek gyártására, mint a hagyományos technológiák. 

3D nyomtatott gyártósori befogó

A hagyományos gyártás hátrányai

 • Tervezési és gyárthatósági korlátok 
  A megmunkálással előállítható alkatrészek összetettségének fizikai korlátai vannak, ami behatárolja annak lehetőségét, hogy a feladathoz vagy az eszközt használó operátorhoz optimalizált befogó készülékeket hozzon létre. 
 • Nehéz és nem ergonomikus 
  A fémből megmunkált gyártósori befogó készülékek általában terjedelmesek és nehezek, ami korlátozza az ergonómikus kialakítás lehetőségét. 
 • Alacsony kihasználtság 
  A hagyományosan gyártott befogó készülékekkel kapcsolatos kihívások miatt azok alkalmazása általában csak az elengedhetetlan alkalmazásokra terjed ki. Ez figyelmen kívül hagyja a potenciális előnyöket, amelyeket több eszközzel el lehetne érni, javítva a hatékonyságot és a termelékenységet. 

Segít a 3D nyomtatás

 • Minimális munka- és készségigény
  Az FDM 3D nyomtató használatának elsajátítása és működtetése minimális erőfeszítéssel jár, ráadásul a nyomtató működése nem igényel felügyeletet a nyomtatási művelet során. 
 • Rövidebb gyártási idő
  Az FDM technológia a hagyományos megmunkálással elérhető napok, hetek vagy hosszabb idő helyett órák alatt képes 3D nyomtatott befogó készülékeket és ülékeket gyártani. 
 • Alacsonyabb költség
  Mivel a befogóeszközök általában kis sorozatban készülnek, az egységnyi költségüket a gyártásukhoz szükséges infrastruktúra határozza meg. A kisszériás gyártás olcsóbb 3D nyomtatással. 
 • Tervezési szabadság
  A 3D nyomtatást nem érintik a hagyományos gyártásra jellemző fizikai és geometriai korlátok, így a befogóeszközök kialakítása a feladathoz, az operátorhoz optimalizálható. 
 • Fokozott hatékonyság
  A 3D nyomtatott befogóeszközök egyetlen darabból elkészíthetők, így elkerülhető az összeszerelés, vagy csökkenthető a beüzemelési idő. 
Ez a szerelési ülék több elemből áll, amelyeket összehegesztettek és összeszereltek.
Ez a 3D nyomtatott befogó készülék ugyanazt a célt szolgálja, mint a hagyományos megmunkálással készülő, de kevesebb alkatrészből áll, és egyetlen nyomtatási műveletben készült el.
A 3D nyomtatott befogó készülék kevesebb alkatrészből áll, és egyetlen nyomtatási műveletben készül el

A 3D nyomtatott befogó készülékek potenciális nyereséget hozhatnak – pénzügyileg és idő szempontjából egyaránt. A mai modern gyártóiparban a gyártási folyamat gyorsasága, hatékonysága és alkalmazkodóképessége nagyban befolyásolja a teljesítményt és a nyereségességet. Az FDM technológiával történő 3D nyomtatás pedig egyike azoknak az eszközöknek, amelyek ezeket az előnyöket biztosíthatják.  

A Stratasys több ügyfelének tapasztalatain keresztül szeretnénk bemutatni, milyen előnyöket kínálnak a 3D nyomtatott befogó készülékek a gyártóknak – legyen szó nagy, ismert vállalatokról, vagy kis gyártóüzemekről.  

Töltse le a befogóeszközök gyártásáról szóló megoldási útmutatót!

Ismerje meg, hogyan hozhat az additív gyártás új lendületet a befogó készülékek gyártási folyamatába, miközben növeli az idő- és költségmegtakarítást!

Töltse le most a 12 oldalas, magyar nyelvű, Gyártósori befogó készülékek gyorsabb és olcsóbb gyártása című megoldási útmutatót!

Befogó készülékek hagyományos gyártással vs 3D nyomtatással

Befogó készülékek gyártása hagyományosan vs 3D nyomtatással

Befogó készülékek gyártása hagyományos módszerekkel vs 3D nyomtatással

A befogás a gyártás egyik sarokköve, amely biztosítja a gyártási folyamatok pontosságát és következetességét. A befogó készülékek és ülékek hagyományos megmunkálása volt a legjobb eljárás, amely különleges testreszabási és integrációs előnyöket biztosított. A befogó készülékek hagyományos gyártásának az előnyei mellett azonban vannak korlátai is.

A hagyományos módszerek előnyei

Testreszabás és integráció: A hagyományos eljárások kiemelkednek a méretre szabott, aprólékosan kialakított, pontos illeszkedést és a meglévő gyártási folyamatokba való zökkenőmentes integrációt biztosító berendezésekkel.

Költséghatékonyság: A házon belüli gyártás vagy a befogó készülékek ésszerű áron történő beszerzése alacsonyan tartja a költségeket, és rugalmasságot biztosít a gyártási folyamatban. Emellett az egyszerű felülvizsgálatok lehetővé teszik a költséghatékony módosításokat.

3D nyomtatott hegesztő ülék

A hagyományos módszerek hátrányai

Az ismételhetőség hiánya: Az alkatrészgyártás következetlenségei eltéréseket eredményezhetnek, ami hatással van a befogó készülékek ismételhetőségére és pontosságára.

A hatékonyság hiánya és hosszabb átfutási idők: A nagy volumenű megrendelések gyakran hosszabb várakozási időt, ezáltal késedelmeket okoznak, amelyek hatással vannak az üzleti határidőkre, a nyereségre és a hírnévre.

Befogó készülékek additív gyártással: Az additív gyártás, különösen a 3D nyomtatás megjelenésével egy alternatív megközelítés jelenik meg, amely egyedülálló előnyöket kínál a hagyományos módszerekkel szemben.

Komplex geometriák és tervezési szabadság: Az additív gyártás lehetővé teszi bonyolult formák létrehozását, optimalizálva a befogó készülékek teljesítményét és funkcionalitását.

Gyors prototípusgyártás és széles alapanyagválaszték: A tervek gyors iterációját az alapanyagok széles választéka támogatja, beleértve a különleges igényekre szabott speciális anyagokat is.

Gyorsabb termelés és költségmegtakarítás: A 3D nyomtatás, például az FDM technológia, jelentősen csökkenti az átfutási időt és a költségeket. Jó példa erre az Oreck Manufacturing, amely FDM technológia alkalmazásával a hagyományos préseléshez és öntéshez képest 65%-kal csökkentette a befogó készülékek gyártási költségeit.

Wing drill fixture Aerospace FDM_500
Orech 3D nyomtatott befogó készülék

A megfelelő megközelítés kiválasztása

Akár a hagyományos módszereket használja, akár az additív gyártást választja, a döntés befolyásolja a gyártás végeredményét. Figyelembe véve a befogó készülékek kritikus szerepét a konzisztencia és a minőség biztosításában, az egyes módszerek előnyeinek és hátrányainak megértése kulcsfontosságú.
A befogó készülékek megválasztása kulcsfontosságú tényezővé válik a termék pontossága, a működés sikere és az általános üzleti hatékonyság szempontjából.

Összefoglalva, mivel a befogó készülékek továbbra is kulcsfontosságúak az egyes gyártási folyamatokban, a hagyományos módszerek vagy az additív gyártás közötti választás meghatározza a gyártási hatékonyság és minőség alakulását. Az egyes módszerek egyedi előnyeinek és korlátainak felmérése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amelyek összhangban vannak termelési célkitűzéseikkel.

Töltse le a befogóeszközök gyártásáról szóló megoldási útmutatót!

Ismerje meg, hogyan hozhat az additív gyártás új lendületet a befogó készülékek gyártási folyamatába, miközben növeli az idő- és költségmegtakarítást!

Töltse le a 12 oldalas, magyar nyelvű 
Megoldási útmutatót!

2024 Trade in űrlap

3D nyomtató beszámítása új Stratasys berendezés vásárlásakor

Cserélje újra 3D nyomtatóját nagy kedvezményekért!

Cserélje kedvezményekre régi 3D nyomtatóját!

Regisztrációs űrlap

Az űrlap kitöltése után kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a 3D nyomtató beszámítás részleteivel kapcsolatban!

Név:* Munkahelyi e-mail cím:* Munkahely neve:* Munkahelyi telefonszám:* Becserélni kívánt 3D nyomtató típusa:*

       Ha nem találta a listában, kérjük itt adja meg 3D nyomtatója típusát: A 3D nyomtató sorozatszáma:* A 3D nyomtató gyártási éve:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Befogó készülékek additív gyártással

A befogó készülék gyártási folyamatának megújítása 3D nyomtatással

Még mindig fémből készült befogó készülékeket használ gyártósori alkalmazásaihoz?

Akár összeszerelő, CMM- vagy maszkoló befogó készülékekre és ülékekre van szüksége, a 3D nyomtatás tervezési szabadságot, ergonómiai előnyöket és nagyobb hatékonyságot kínál.

Az ingyenes útmutatóból megtudhatja, hogyan alakíthatja át a 3D nyomtatás a gyártósori folyamatot.

Ismerje meg, 

 • hogyan viszonyul a 3D nyomtatás a hagyományos gyártási módszerekhez a költségek, az idő, a munkaerőigény és a minőség tekintetében.
 • hogyan növelheti a 3D nyomtatás a befogó készülékek rendelkezésre állását, a feladatok hatékonyságát, az egészséget és biztonságot, valamint a tervezés optimalizálását.
 • hogyan oldja meg a 3D nyomtatás a fém műanyaggal történő helyettesítésével kapcsolatos általános aggályokat és kihívásokat a gyártósori befogó készülékek esetében
 • hogyan segített a 3D nyomtatás az olyan gyártóknak, mint például a Mercury Marine, a Ford, a Moog, hogy pénzt és időt takarítsanak meg a gyártósori befogó készülékek gyártásával kapcsolatban!

Töltse le még ma a Megoldási útmutatót, és nézze meg, hogyan teheti a 3D nyomtatás gyorsabbá és olcsóbbá a gyártósori befogó készülékek gyártását!

Töltse le a 12 oldalas, magyar nyelvű Megoldási útmutatót!

Név:* Munkahelyi e-mail cím:* E-mail cím újra:* Munkahely neve:* Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Fogászati laborok forradalmasítása 3D nyomtatással

A digitális fogászat folyamatosan fejlődő területén a technológiai fejlesztések megnyitják az utat a hatékonyabb betegellátás és az optimalizált munkafolyamatok előtt. A Stratasys úttörő PolyJet™ technológiája megreformálja a fogtechnikai laboratóriumok és a fogorvosok lehetőségeit.

Páratlan sokoldalúság: Többféle alapanyag együttes használata

A PolyJet kiemelkedő jellemzője, hogy egy nyomtatási folyamatban többféle alapanyag használatára képes. A fogászati laborok ezt a képességet kihasználva sokféle különböző darabot állíthatnak elő egyidejűleg ugyanazon a nyomtatótálcán, maximalizálva a termelékenységet a sebesség és a pontosság csökkenése nélkül. Egyszerre nyomtathatnak fogászati modelleket, átlátszó és nem átlátszó műtéti sablonokat és rugalmas ínymaszkokat, vagy készíthetnek színes, valósághű fogászati modelleket és színhű fogsorokat az innovatív TrueDent™ alapanyagnak köszönhetően.

A PolyJet előnye: A fogászati 3D nyomtatás újraértelmezése
A PolyJet technológiájú Stratasys J3DentaJet és J5 DentaJet forradalmi ugrást jelent a fogászati 3D nyomtatásban. Ezek a berendezések a háztartási tintasugaras nyomtatókhoz hasonlóan működnek, de tinta helyett gyantapatronokkal működnek, és a többféle gyantát pontosan, akár 0,018 mikronos rétegben is képesek a tálcára juttatni és azonnal térhálósítva kikeményíteni. Ez a rendkívüli pontosság lehetővé teszi a rendkívül precíz, bonyolult fogászati alkatrészek következetes elkészítését.

A pontosság újraértelmezése: a fogászati kézműipar felemelkedése
A PolyJet kivételes pontossága biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot a tervezéstől a nyomtatásig. Összetett geometriák, korona- és hídmodellek, implantátummodellek és műtéti sablonok precízen kelnek életre, a kívánt formatervet tökéletesen visszaadva.


Optimalizált műveletek: a hatékonyság növelése
Az éjszakai, felügyelet nélküli nyomtatási képességekkel a PolyJet drága automatizálási kiegészítők nélkül teszi lehetővé a berendezések és a munkatársak nagyobb kihasználtságát. Emellett az egyedülálló nyomtatási folyamat kiküszöböli az olyan oldószerek szükségességét, mint az izopropil-alkohol, így biztonságos és felhasználóbarát környezetet biztosít a fogtechnikai labor üzemeltetői számára.
Küldjön egy nyomtatótálcányi modellt a 3D nyomtatóra, és már mehet is tovább.

3D nyomtatott fogászati modellek

A képességek kihasználása: a fogorvosi praxis növekedésének elősegítése

A PolyJet sokrétű értéket kínál a fogtechnikai laborok számára:

 • Optimalizálja az erőforrásokat a szolgáltatások bővítése mellett, lehetővé téve a költséghatékony termelést és a rugalmas munkafolyamatokat.
 • Érjen el szakmai kiválóságot azáltal, hogy a digitális átalakulás élvonalában marad és alkalmazza az innovatív technológiákat.
 • Partnerség egy olyan stratégiai szövetségessel, amely elkötelezett az intelligens növekedés elősegítése mellett: a Stratasys folyamatosan fejleszti 3D nyomtatóit és alapanyagkínálatát.
 • A PolyJet technológia túlmutat a puszta 3D nyomtatáson; katalizátor a fogászati kézművesség felemeléséhez, a munkafolyamatok optimalizálásához és a szolgáltatási lehetőségek bővítéséhez. PolyJet 3D nyomtatók alkalmazásával a fogtechnikai laborok a digitális fogászat területén a páratlan pontosság, a hatékonyság és a szakmai kiválóság felé vezető útra léphetnek.
Stratasys fogászati 3D nyomtatók

Emelje a fogászati gyártás színvonalát a Stratasys DentaJet™ többféle alapanyag egyidejű használatára képes 3D nyomtatási technológiájával! 
Érjen el páratlan pontosságot következetesen és hatékonyan.
Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja az erőforrásokat, növelheti a gyártási kapacitást és gyorsíthatja fel a növekedést!

Töltse le most a 9 oldalas, magyar nyelvű útmutatót a fogászati alkalmazásokhoz használható 3D nyomtatási technológiákról!

TrueDent fogászati alapanyag

Stratasys TrueDent fogászati 3D nyomtató alapanyag

TrueDent™ fogászati 3D nyomtató alapanyag

A TrueDent egy szabadalmaztatott, Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által engedélyezett („Class II”) gyanta, amelyet fogpótlások, ideiglenes koronák és hidak 3D nyomtatására fejlesztettek ki a Stratasys J5 DentaJet platformhoz. Lehetővé teszi rendkívül esztétikus, monolitikus, színes fogászati modellek és eszközök sorozatgyártását. A nagy kapacitású nyomtatótálcán egy nyomtatási folyamatban többféle különböző modell készíthető el egyszerre.

Elérhető TrueDent gyanták: TrueDent Cyan, TrueDent Magenta, TrueDent Yellow, TrueDent White, TrueDent Clear, és TrueDent Support támaszanyag.
 

TrueDent műfogsorok

Egyedi műfogsor alapanyagát kifejezetten a J5 DentaJet 3D nyomtatóhoz fejlesztette a Stratasys. 

Az anyag lehetővé teszi rendkívül esztétikus, monolitikus, színhű teljes fogsorok sorozatgyártását – egy nyomtatási folyamatban ezekből többfélét is készíthetünk egyszerre a nagy kapacitású nyomtatótálcán. Ezek a kiemelkedően valósághű, színes protézisek megszüntetik a fogak ragasztásának szükségességét, és racionalizálják a digitális munkafolyamatot, csökkentve a munka- és anyagköltséget.

Töltse le fogászati vásárlói útmutatónkat


VÁSÁRLÓI ÚTMUTATÓ A FOGÁSZATI ALKALMAZÁSOKHOZ HASZNÁLHATÓ 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁKHOZ


A 3D nyomtatással most ismerkedő laborok nehéz döntés elé kerülnek, amikor ki kell választaniuk a számukra legjobb 3D nyomtatót.
Mit kell figyelembe venniük a még a beruházás előtt?

Töltse le a magyar nyelvű, 9 oldalas Fogászati vásárlói útmutatót!

Kompatibilis 3D nyomtatók

Letölthető dokumentumok

Használati javaslatok

A Stratasys TrueDent™ egy fényre keményedő gyanta, amely fogászati eszközök, többek között kivehető teljes és részleges fogsorok, protézisalapok, műfogsorba illesztendő fogak, hidak, koronák, inlay-ek, onlay-ek és héjak gyártására alkalmas fogtechnikai laboratóriumokban. Az anyag a hagyományos hőre keményedő és automatikusan polimerizálódó gyanták alternatívája. A Stratasys TrueDent™ kizárólag professzionális fogászati munkákhoz készült. 

A Stratasys TrueDent™-ből készülő fogászati eszközök gyártásához egy számítógépes tervezési és gyártási (CAD/CAM) rendszerre van szükség, amely a következő komponenseket tartalmazza: digitális lenyomaton alapuló digitális fogászati fájlok, Stratasys PolyJet 3D nyomtató, valamint kikeményítő berendezés.

Érdeklik a 3D nyomtatással és 3D szkenneléssel kapcsolatos hírek?

Értesüljön elsőként a 3D technológiákat érintő legfrissebb szakmai hírekről, ipari trendekről, aktuális rendezvényeinkről, kedvezményes ajánlatainkról!

Iratkozzon fel hírlevelünkre most! 

Iratkozzon fel most a VARINEX hírlevélre!

Fogászati vásárlási útmutató letöltés

Vásárlói útmutató a fogászati alkalmazásokhoz használható 3D nyomtatási technológiákhoz

Emelje a fogászati gyártás színvonalát a Stratasys PolyJet™ többféle alapanyag egyidejű használatára képes 3D nyomtatási technológiájával! 
Érjen el páratlan pontosságot következetesen és hatékonyan.
Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja az erőforrásokat, növelheti a gyártási kapacitást és gyorsíthatja fel a növekedést!

Töltse le most a 9 oldalas, magyar nyelvű útmutatót a fogászati alkalmazásokhoz használható 3D nyomtatási technológiákról!

Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám::* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Antra-ID interjú

Additív kapcsolatok

"Gyönyörű jövő áll mögöttünk"

Az Antra ID GmbH ipari, kép és operátori figyelmet elemző minőségellenőrző rendszereket fejlesztő cég, kiegészítő informatikai szakember szolgáltatásokkal. A startup családi vállalkozás háttere az Antra ID Kft-ből eredeztethető, melyet a tulajdonosok 30 év sikeres fejlődés után 2021-ben értékesítettek. Az Antra ID GmbH és a VARINEX Zrt. között számos párhuzam fedezhető fel. Révész Andreával és Révész Lászlóval többek között arról beszélgettünk, hogy hogyan egyeztethető össze a családi élet és a vállalkozás, és hogyan zajlik le szinte észrevétlenül egy generációváltás a cégen belül.

Beszélgessünk egy kicsit a kezdetekről! Hogyan jött létre az Antra ID Kft.?
Révész László: Pályafutásom kezdetén villamos üzemmérnökként dolgoztam, aztán ‘90-ben alapítottunk egy céget barátommal és mentorommal, Geszti Andrással, melyet később Ozsvald Laci barátommal, 1996-tól partneremmel – és kiváló munkatársainkkal – vittünk sikerre. Az Antra ID Kft. logisztikai, illetve ipari automatizálással foglalkozó vállalkozást tavalyelőtt eladtuk egy prágai központú közép-kelet-európai vállalatcsoportnak, a Central European Automation Holdingnak. Amikor értékesítettük a vállalkozásunkat főként ipari területekre fókuszáltunk, számos nagy autóipari cég intralogisztikai megoldásain dolgoztunk (vonalkód, RFID rendszerek, helymeghatározás). 2018-ban volt egy fontos pont a cég életében, afféle „élet ajándékaként” Andi kislányom is csatlakozott hozzánk. 2021-ben pedig, mint már említettem, eladtuk a céget, ez tulajdonképpen egy csodás sikertörténet.

 

Révész László, Antra-ID

Hogyan kapcsolódik ehhez a sikertörténethez a Varinex Zrt.?
Révész László:
A VARINEX-szel való kapcsolat több mint tíz éves múltra tekint vissza. Egy kiállításon találkoztam Falk Gyurival. Előadást tartott, és azt mondtam magamban, hogy ha a meszes nyakam engedné, még jobban felnéznék rá, mert egyszerűen csillagos ötös, ahogy ő az egész szakmával viselkedik. Olyan, mint egy végtelen tudású hittérítő. Összebarátkoztunk, és kiderült, hogy vannak közös barátaink is. Így indult a kapcsolatunk, utána pedig elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen üzleteket lehetne együtt csinálni.

Ha jól tudom, volt egy nem mindennapi ötlete, melyhez csatlakozott a VARINEX Zrt. is!
Révész László: Igen! Egy nagyon kedves barátommal, Stefan Putzlocherrel kitaláltunk és szabadalmaztattunk egy vakond-csapdát, amivel a vakond élete megmenthető. Az elve az, hogy befúrunk a földbe egy lyukat, melybe – a vakond járatához csatlakoztatva – behelyezzük a csapdát. Amikor a vakond abba beleesik, akkor az eszköz ad egy jelet, mi pedig emailt kapunk arról, hogy vakond van a csapdában. Viszont ez a védett kisállat nagyon hamar elpusztul, ha nem kap ennivalót, ezért egy automata giliszta adagoló berendezést is elkezdtünk fejleszteni. 

Meg akartuk keresni az angol királyi családot, golfklubokkal is próbálkoztunk, de azért tudtuk, hogy ez nem olajüzlet, ebből nem lehet megélni. Nagyon jó élmény, szép játék volt, és maga a fejlesztés egy különleges történet, amiben a VARINEX nagyon erősen támogatott minket. A vakondcsapdánk házait a VARINEX gyártotta le, ez felejthetetlen. Ma is ott van egy régi példány az étkezőnkben. Azért azt is hozzá kell tennem, megtanultuk, hogy a vakondok nálunk sokkal jobbak, esélyünk sincs. Természetesen voltak sikereink és jó élmény volt, amikor elengedtük őket az erdőben, de ha a sikerek megoszlását nézzük, messze a vakondok állnak győzelemre.

Milyen más területen tudja elképzelni az együttműködést?
Révész László: A minőségellenőrző rendszereinkhez szükség lehet különféle kiegészítő tartó és pozícionáló eszközökre, illetve prototípusokra. A darabszámot tekintve gazdaságos lehet a 3D nyomtatás, valamint itt nagyon fontos, hogy milyen anyagból készülnek ezek az eszközök. A VARINEX anyagtudása rendkívül meggyőző, minden ehhez kapcsolódó tevékenységünknél számítunk a kiemelkedő, profi együttműködésükre.

Hogyan és miért csatlakozott a céghez Andrea?
Révész Andrea: Mindig érdekelt az, amit apa csinált, a cégvezetést mindig mesteri szinten vitte. Kiemelkedő partneri hálózattal működött a magyar cég, egyébként egy ehhez hasonló modellt szeretnénk Németországban is megvalósítani. Kicsi korom óta mindig komoly vendégjárás volt nálunk, hol németül beszéltek körülöttem, hol angolul, hol spanyolul… Nekem nagyon tetszett ez az életforma. Gazdasági szakot végeztem, alapvetően pénzügyi területről jövök. Kockázati- és magántőkével foglalkozó céghez kerültem az egyetem után, meghatározó élmény az életemben, briliáns elmékkel és emberekkel tudtam együtt dolgozni az Euroventures-nél. Nagyon tetszett a magántőke-piac, de mindig is érdekelt, mi van a másik oldalon, milyen a startup lét, a vállalkozás. Műszaki- és gazdálkodási menedzser alapszakjaim voltak, de rájöttem, hogy szükségem van egy mesterszakra is, az MBA-t Németországban, Kemptenben végeztem el. Utána ott kezdtem el dolgozni, még mindig pénzügyi vonalon, de akkor már gondolkodtam azon, hogy mi lenne ha váltanék.

Ebben a váltásban segített az Antra ID Kft.?
Révész Andrea: Igen, hiszen a legjobb cég ott volt kéznél. Mentorra volt szükségem, és apa az ideális számomra; az ő szakértelme és embersége. Így 2018-ban hazaköltöztem, és csatlakoztam az Antra ID Kft-hez, ahol az üzletfejlesztést vittem (partnerkapcsolatok, sales, marketing). Megismerkedtem magával az iparággal, mert ez nekem viszonylag új terület volt és jobban megértettem a cég működését. 2021-ben pedig úgy alakult, hogy eladtuk a céget.

Révész László: Megjegyzem, Andi szaktudása és elhivatottsága óriási mértékű segítséget nyújtott a vállalat-eladási folyamatban, ehhez sokéves M&A üzletági tapasztalata igazi profi hátteret nyújtott. Akkoriban azzal viccelődtem, hogy – a magam részéről – nélküle én inkább elajándékoztam volna a céget, ami csak félig vicc!

Révész Andrea, Antra-ID
Révész Andrea és Révész László, Antra-ID

Révész Andrea: Számomra ez egy hatalmas élmény volt. Ott találkozott a két terület, amivel én addigi szakmai életem során foglalkoztam. Iszonyatosan élveztem a mindkét fél számára korrekt eladási folyamatot. A magyar cégnek volt egy német leányvállalata, amit az eladás során kivásároltunk, az a mai Antra ID GmbH. Mindig kérdés volt, mi legyen vele, és mivel két helyre nem lehet koncentrálni, érezhető volt, hogy én eljövök majd a magyar cégtől. Így tavaly szeptembertől teljes egészében a német cégre fókuszálok. Később apu is csatlakozott. Mivel leányvállalata volt a magyar cégnek, teljesen át kellett alakítani. Versenytilalmi szabályok miatt más tevékenységi körbe kezdtünk, székhelyet változtattunk; számos adminisztratív dolgot kellett végrehajtani az elmúlt időszakban, ami megalapozza a cég jövőjét.

Jelenleg mi a fő profilja a német cégnek?
Révész Andrea: Ipari fejlesztéssel kezdtünk el foglalkozni. Olyan kép és operátori figyelmet elemző rendszereket fejlesztünk elsősorban az ipar számára, ami a minőségellenőrzési folyamatok hatékonyságát növeli. A rendszer a szállító partnereink (többségében stratégiai) által gyártott IoT, szenzorikus és egyéb eszközökből, AI modulból, különféle adatfeldolgozási és egyéb programokból és azokat integráló saját fejlesztésű szoftver rendszerből áll. A német autóiparban is nagyon jó kapcsolati tőkével rendelkezünk, ahonnan a fejlesztésünkkel kapcsolatosan komoly érdeklődést tapasztalunk. Itt kezdtünk el együtt gondolkodni a VARINEX-szel, hogyan lehet az ő megoldásaikkal és szolgáltatásaikkal ezt összehozni, kooperálni. Ebben látunk lehetőséget. Nyitottak vagyunk, mert jó emberekkel szeretünk együtt dolgozni.

Révész László: Ez a lényeg! Pont ezt figyeltük meg, hogy mindenki a környékünkön egyszerűen szerethető. Fontos, hogy az embernek milyen kapcsolatrendszere alakul ki, és azt hogyan kezeli. Szerencsésnek születtünk, nincs okunk a változtatásra. Gyönyörű jövő áll mögöttünk.

Révész Andrea és Révész László, Antra-ID és Bakonyi Csilla riporter

Nem okoz diszharmóniát a családi- és a munkakapcsolat összeegyeztetése?
Révész Andrea: Számomra, most ez életem csúcspontja: apával együttműködni. A nulláról építünk fel valamit együtt. Persze vannak nézeteltérések, máshogy látjuk a világot, de meg tudjuk beszélni. Ő közelít A-ból, én B-ből, és a tökéletes arany középúton haladunk.

Révész László: Perszonális vitánk egy sem volt az elmúlt öt év alatt.

Révész Andrea: Rájöttem, hogy mindig is ezt szerettem volna csinálni, valamit kreatív módon felépíteni, és apa tökéletes mentorom ebben a folyamatban. Üzletileg is támogat és a gondolkozásom fejlesztésében is sokat segít. Kell a tapasztalata, hiszen én sokszor úgy mond „könyvből”, logikai íven haladnék, aztán rájövök, hogy az emberek nem feltétlenül logikusak.

Áttelepültek Németországba?
Révész Andrea: Magyarországon élünk, itt van a család, barátok, de otthon érzem magam kint is, sok barátom van ott is. Szeretek itthon lakni, viszont szeretek a német és a nyugati piacra dolgozni. Jelenleg még projekt-szerűen járunk ki, aztán majd ahogy az élet hozza. A fejlesztés alapvetően Magyarországon, a kereskedelmi rész pedig Németországban történik.

Révész László: A német piac ilyen szempontból egy különleges dolog, mi is tanuljuk. A Kft.-vel szándékosan kerültük az állami megrendeléseket, ettől igyekeztük távol tartani magunkat. A versenyágazat egy egészséges dolog, és ha Németországban megél egy cég, akkor az versenyképes. Ez a célunk. Nyilván magasabb a kockázat, különleges feltételek vannak. Másabb, de a tehetséget nagyon inspiráló piac.

A VARINEX Zrt.-vel vannak közös terveik?
Révész Andrea: Szeretnénk aktívabban a VARINEX-szel együttműködni, keressük az alkalmat, nyitottak vagyunk, ahogy említettük, jó és szakmájukban elismert emberekkel mindig nagyszerű élmény együtt dolgozni.

Révész László: Nagyon jó lenne azokat a szellemi termékeket, vagy olyan dolgokat, amiket a VARINEX hozzá tud adni a mi munkánkhoz, együtt kamatoztatni. Ez egy kitűzött cél!

Az interjút Bakonyi Csilla színész, kommunikációs szakember készítette.
Fotók: Gordon Eszter

Czakó Tímea, a kacsamentő pilóta

Kacsamentő pilóta

Additív kapcsolatok

Kacsamentő pilóta

Vajon hányan szelnénk át autóval fél Európát annak érdekében, hogy egy vadkacsának minőségi életet biztosítsunk? Hogyan kapcsolódik a 3D nyomtatás és a VARINEX Zrt. egy holland kacsához? Czakó Tímeával beszélgettünk, akinek önzetlensége és segítő szándéka mélyen megindító.

Hollandiából érkezett a VARINEX Zrt.-hez. Régóta él ott?
15 éve élek Hollandiában. Először szállodában dolgoztam, majd a Mayo Chix márka nagykereskedője voltam Nyugat-Európában. 2015-ben ezt abbahagytam és elkezdtem az álmaim után menni: megtanultam repülni, pilóta vagyok.

Ez nem egy mindennapi álom-megvalósítás! Milyen repülőgépeket vezet?
Most már a legmagasabb fokozatom is megvan; a CPL (Commercial Pilot Licence) megszerzése után elvégeztem az MCC/JOC (Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course) tanfolyamot Airbus 320, illetve Boeing 737-es szimulátoron.
Közbejött a Covid, így még csak most próbálok elhelyezkedni. Szeretnék hollandiai bázissal repülni. Most hobbiból gyűjtögetem addig az órákat. Elviszem a barátokat bárhova, ahova szeretnének menni, mert kétmotorossal folyamatosan kell gyakorolnom. Szimulátort is szoktam használni egy kapitány barátommal, aki oktatóm is volt. Tőle még mindig rengeteget tanulok.

Magyarországon kezdtem a kisrepülés tanulását, ezt itthon el is végeztem. Aztán visszamentem Hollandiába és az ATPL (Air Transport Pilot Licence) megszerzéséhez szükséges anyagot otthon, magamnak kezdtem el megtanulni, tanárok nélkül, a kapitány barátom segítségével. Majd egy vizsgázó központban megcsináltam a vizsgákat. Tehát sokat voltam otthon, és így kezdődött el ez az egész az állatokkal. Jött az első anyakacsa a gyerekeivel.

Ezt hogy kell elképzelni?
Egy kertes házunk van, amire azt szokták mondani, hogy olyan, mintha egy dzsungel venne körül minket. Tipikus amszterdami ház, körben csatornák, mindenhol víz van. A kert fákkal van tele, télen-nyáron tiszta zöld minden. Mindezek miatt szeretik a madarak ezt a területet.

Így hallottam meg egyszer egy kiskacsa csipogását. Az anyakacsának ők voltak az első gyerekei, és csak kettő maradt életben. Az egyiket egy varjú megtámadta. Az anyakacsák nagyon rosszak. Ha újra elkezdenek tojásokon ülni, akkor nem érdekli őket, hogy a gyerekeikkel mi van. Fontosabb az ösztön, hogy ülni kell a tojásokon, ezért elhagyják a gyerekeket. Így maradt ott egy kiskacsa, és neki segítettem folyamatosan. Nem vittem be a lakásba, de mindig kimentem hozzá, adtam neki ennivalót, figyeltem rá, mert volt rá példa, hogy egyszerre tíz varjú akarta megtámadni. Akkor beengedtem, berohant a házba, mert tudta, hogy én vagyok neki a biztos pont. Őt Kincsemnek hívják, mert olyan volt, mint egy kis kincs, amire vigyázni kell. Ő a mai napig él.

Nem tudok nem párhuzamot vonni a repülés szeretete terén! Egy fecske nem csinál nyarat, de egy kiskacsa állatmentőt varázsol egy pilótából?
Úgy tűnik, hiszen utána jött egy tíztagú kacsacsalád, rigók, vörösbegyek, vízityúkok. Szürke gémek is vannak négyen. Ez azért érdekes, mert általában a szürke gém megeszi a kiskacsákat. Nálam a legöregebb szürke gém 7-8 éve ott van, és szó szerint védelmezi az összes kiskacsát. Tudja, hogy nekem fontosak, és minden szürke gémet elküld onnan, aki megehetné őket. 

Volt bármiféle előképzettsége, vagy teljesen autodidakta módon kezdte el a madarak mentését?
Magamtól kezdtem, pontosabban ők jöttek oda hozzám segítséget kérni. Volt olyan eset, amikor az anya tolta oda a kiskacsát nekem, jelezve, hogy baj van. Minden évben egyre több és több sérült volt. Azért kezdtem el utánanézni, hogy hogyan tudok rajtuk segíteni, mert az első kacsa meghalt a kezemben. Nekirepült az üvegházunknak, a mentősök pedig azt mondták, hogyha nem kutya vagy macska, akkor várjak. Találtam egy magánklinikát, ahol kifejezetten madarakkal foglalkoznak, de ők sem tudtak újakat befogadni. Mindenhol első a háziállat, a szabad madarakkal úgy vannak: van belőlük elég, ha van idő segítünk nekik, ha nincs, nincs.

Jöttek a meleg nyarak, ami szokatlan Hollandiában. Ilyenkor úgynevezett botulizmus alakul ki. Ez egy bakteriális fertőzés, mely az idegrendszerre hat, és 24 óra alatt halálos kimenetelű. Nagyon speciális ellátást igényel-nek ilyenkor. Amikor elindult egy hullám, és egyre több állat halt meg a botulizmus miatt, megtanultam ezt a kezelést: egy csövön keresztül kell 2-3 óránként átmosni őket, ami rendkívül veszélyes, mert a nyelőcső és a légcső egy helyen van.

Hogyan kommunikálnak vagy kérnek segítséget a madarak?
Valamit éreznek rajtam. A legelső kacsa, akit a házban neveltem fel, egyszer elvezetett “kiabálva” egy olyan területre, ahol nem szoktam járni, mert ott volt egy sérült kacsa. De nem csak a kacsák, valamiért minden állat, akinek valami baja van, jön. Már a környékről is hívnak engem: “tudjuk, hogy te gyorsabb vagy, mint a mentősök”. Az évek során rengeteg mindent tanultam a mentősök mellett, így már többet tudok.

Most Magyarországra is egy kacsa miatt érkezett. Mi Dagobert története?
Januárban ő is feljött arra a területre, ahova az egyik kacsám vezetett el. Megláttam, hogy nyílt csonttörése van. Közel engedett magához, de a végén mindig szárnyverdesve visszament a vízbe. Hívtam a mentős barátnőmet (aki a VARINEX-hez is elkísért), hogy segítsen, mert láttam, hogy egyedül nem fog sikerülni befogni. Másnap ő, az anyukája (mindketten önkéntes mentősök) és én együtt próbáltuk befogni, akkora erő volt benne. Hármunknak sikerült. Vasárnap volt; ha a mentőállomásra vittük volna, egyből elaltatták volna, mert csak egy kacsa, van belőlük elég. 

Nálam voltak kötszerek, antibiotikumok, injekciók, így elláttuk. Reggel egyből elutaztam vele Utrechtbe. Az ottani egyetemen ilyen sérülésekkel foglalkoznak, de egyből el akarták altatni, én viszont nem engedtem. Ez a kacsa egy harcos, aki vérző lábbal úszni, repülni, ugrani tudott, biztos, nem lesz elaltatva! Sikerült megműteni (ami a kacsáknál nagyon rizikós, nehéz őket altatni), de másnap elkezdett szürkülni a lábfeje a köröm résznél. Mondták, hogy az el fog halni, nem fog tudni minőségi életet élni. Több orvos és az aneszteziológus is azt mondta, hogy nem lehet majd rögzíteni semmilyen protézist a kacsához. Megint el akarták altatni. Nem engedtem. Látszott rajta, hogy élni akar.

Van több féllábú madaram, tudom, hogy tudnak élni egy lábbal is. Szabadon, nem a házban! Az egyik féllábú madaram nemrég lett anya, neveli a kicsinyeit. Tehát onnan minden jogszabályt felrúgva elhoztam Dagobertet. Elvittem egy magánklinikára, ahol hat hét után le kellett vágni az elhalt részt a lábából. Hetekbe telt, mire abból lelkileg felépült, és meg tudta emészteni, hogy neki csak egy lába van. 

Honnan jött az ötlet, hogy a 3D technológia lehet a megoldás?
Olvastam, hogy Amerikában már 10 évvel ezelőtt nyomtattak lábat kacsának. Aki a mai napig él egyébként. Próbáltam felkeresni amerikai cégeket, de ők nem válaszoltak. Egy nagyon jó barátom ajánlotta Falk Juditot és a VARINEX-et. Amikor felkerestem Juditot azonnal megvolt az összhang köztünk, olyan volt, mintha régóta ismernénk egymást. Ő is szereti és segíti az állatokat, és azt mondta, nagyon szívesen segít. Így autóba ültem Dagoberttel és Sunnyval – ő egy kéthetes babakacsa, akit az anyja otthagyott nálam, nem hagyhattam egyedül. Eljöttem velük Hollandiából Budapestre. Most van a kacsáknál a vedlési időszak, ilyenkor kihúzzák a szárnytollaikat, hogy újak, erősebbek nőjenek helyettük. Dagobert, amíg nem áll két lábra, ezt nem fogja megtenni, mert neki ez az egyetlen, biztonságot adó menekülési módja: ha veszélyben érzi magát, el tud repülni.

Pesti Dániel és Dr. Czeibert Kálmán állatorvos vállalkozott erre a nem mindennapi feladatra. Milyen volt a találkozás velük?
Mindenki nagyon készséges és segítőkész volt, és mindent megtettek azért, hogy segítsenek! Túl vagyunk az első próbán, de még el kell végezni pár módosítást.

Honnan ez a fantasztikus elhivatottság?
Gyerekkorom óta jöttek hozzám madarak. Az állatok pedig kommunikálnak egymással. Bíznak bennem, és jönnek hozzám segítséget kérni. Sokan azt mondják, túlzás, amit csinálok, de hát ők jönnek hozzám, nem én keresem a beteg madarakat. Többen úgy hívnak: a madárasszony. Szomorúnak tartom, hogy ezeket a madarakat mindenki másodlagosnak tartja. Pedig ők is szeretnének élni.

eCon Engineering – Kiglics Gábor interjú

Additív kapcsolatok

"Hosszú szálon kapcsolódunk a 3D nyomtatáshoz"

Az eCon Engineering Kft. 2002-ben alapított magyar mérnökiroda, mely több mint 20 évnyi fővállalkozói tapasztalattal rendelkezik a végeselemes szimulációk, virtuális prototípusfejlesztés, valamint automatizált gépek tervezése- és építése terén. Az általuk felállított értékrend példaértékű: tiszta és őszinte kommunikáció, a gondolkodás szabadsága, professzionalizmus, rugalmasság, tudatosság. Ezek mentén beszélgettünk Kiglics Gáborral, az eCon Engineering Kft. ügyvezető igazgatójával.

Mikor találkozott először a VARINEX Zrt.-vel?
Falk Györgyöt nagyon régóta ismerem, azóta, amióta mi is megalapítottuk a cégünket 2002-ben. Volt olyan időszak amikor részben konkuráltunk is, de sosem mentünk szembe egymással. Ez egy egészen izgalmas és unikális állapot itt Magyarországon. El tudjuk fogadni a másik szaktudását, mérjen meg bennünket a piac. Ezáltal sokkal hitelesebbé tudunk válni mind a ketten, tudjuk erősíteni egymást. Szerintem ez történt az elmúlt időszakban. Nem volt soha semmilyen averzió vagy probléma, se személyesen, sem a cégek között. Gyermekeim erre azt mondják: „Elcsíptük a flow-t”. Jó ez az állapot.

Hogyan került erre a területre?
Gépészmérnökként végeztem 1996-ban. Dolgoztam multinacionális cégnél, magyar vállalkozásnál és 2001 végén úgy gondoltam, hogy ezt lehet másképp is csinálni. 

Olyannyira lehet, hogy immár több mint 20 éve foglalkoznak sikeresen – többek között – a mérnöki szimulációval. Mit kell és lehet tudni erről?
Partnerünk, az Ansys piacvezető a végeselemes szoftverek te-rületén. Komoly fejlesztői bázissal rendelkezik, multidiszciplináris tudást ad a mérnököknek, felhasználóknak, termék- és eljárás- fejlesztőknek egyaránt. Ahhoz, hogy magas hozzáadott értéket tudjunk előállítani Magyarországon, mindenképpen kellenek eszközök. Ezek mellé szükség van projektekre, és kellenek olyan emberek, akik a szimulációs szoftvereket magas színvonalon tudják alkalmazni és képesek további eljárásokat vagy új módszereket alkotni és leprogramozni. Ezen tudás birtokában lehetőségünk nyílt kooperációra a BMW-vel, vagy a texasi Axiom Space-szel – ez utóbbi vállalattal kötött szerződést a Magyar Kormány, hogy a HUNOR programban részt vevő űrhajós jelölteket kiképezzék.

Ilyen vállalatokhoz eljutni csak kormányzati segítséggel lehet?
Inkább szakmai hozzáértéssel, bár utóbbi esetben a texasi konzulnak és a külgazdasági attasénak komoly szerepe volt a folyamatban. Az ő kapcsolatrendszerükön keresztül tudunk eljutni néhány vállalathoz. A tevékenység, amit pl. az Axiom Space-nek is felajánlottunk, a végeselemes szimuláció és a virtuális prototípusfejlesztés. Büszkén mondhatom, hogy önerőből sikerült felépíteni a legnagyobb független szimulációs csoportot; több mint 45 ember dolgozik ezen a területen, ami jelentős tényező Közép-Kelet-Európában.

A végeselemes szimuláció tehát az Econ egyik szakterülete. Mi a másik?
Az ipari automatizálás. A legnagyobb darabszámot és a legszigorúbb ciklusidőt az autóipar igényli. Olyan gépeket kell építeni, melyek nagy mennyiségben és megfelelő minőségben különböző alkatrészeket, részegységeket, termékeket szerelnek össze. Automata szerelő/célgépeket tervezünk, programozunk, gyártunk, projektvezetést vállalunk. Itt 40 ember dolgozik; a vállalat 100 embert foglalkoztat. 2021-ben alapítottunk egy céget Németországban, csak a német nyelvterület lefedésére. Valamint egy másikat 2022 végén, a már említett Axiom Space projekt kapcsán, Houstonban, és úgy néz ki, elég komoly érdeklődés van a szolgáltatásainkra.

Hogy kapcsolódik mindehhez a 3D nyomtatás?
Több mint 10 éve kapcsolódtunk be egy könnyűszerkezetes elektromos hajtású autóbusz fejlesztésébe. Az egész jármű kompozit szerkezet- és rétegrend-fejlesztése az Econ feladata volt. 

Az együttműködésből származó érték abban nyilvánult meg, hogy a vállalat elkezdett részt venni olyan pályázatokban és projektekben, ahol a felhalmozott kompozitos tudás termővé vált. Jelenleg ott tartunk, hogy az Econ Engineering fejleszt olyan eljárást, ami a hosszú szálerősített műanyag kompozit alkatrészek élettartam-vizsgálatára is alkalmas. Ezen a „hosszú” szálon kapcsolódunk a 3D nyomtatáshoz. Kevés olyan berendezés van a világon, amivel olyan termékeket lehet nyomtatni, ahol van egy kompozit hosszú szál, és ezzel együtt lehet olyan alkatrészeket nyomtatni, amire nekünk szükségünk van az eljárásaink pontosításához. A VARINEX támogatóként vesz részt a projektben, már csak amiatt is, mert a szakmai érdeklődésen túl komoly műszaki kihívás is van az egész folyamatban.

Volt egyéb közös projektjük?
Igen, még a régmúltban. Dolgoztunk egy német vállalatnak, mely lökhárító elemeket gyárt elsősorban német autógyáraknak. A lökhárító rendszer tartalmaz egy úgynevezett ütköző elemet, crash boxot. Ennek alacsony sebességű ütközéseknél az energiát úgy kell elnyelnie, hogy az autó fő elemei ütközéskor ne károsodjanak. Lényegében emiatt is kerülnek jóval többe a nyugat-európai járművek. Itt találtuk ki még 2010 előtt, hogy ezt a crash boxot, ezt a gyűrődő elemet meg lehetne csinálni műanyagból. Erre a VARINEX készített egy akkor még bonyolult szerszámot. Ezt teszteltük Drezdában, több-kevesebb sikerrel, ennek ellenére a német vállalat ebbe a projektbe nem akart további eurókat invesztálni. Ám az ötlet szerintünk nagyon jó volt, így a megszerzett tudást és tapasztalatot máshol kamatoztattuk.

A fejlesztések során ezek szerint nagyon sok a mellékvágány?
Igen, akadnak. Vannak olyan fejlesztések, melyek nem vezetnek azonnal sikerre, de azt gondolom, hogy ezek a mellékvágányok is mind fontosak. Mert egy fejlesztésnek három iránya van. Az egyik az, hogy sikerül, a másik az, hogy nem. A harmadik pedig, hogy részben sikerül, és ennek révén további fejlesztések alakulnak.

Hogyan lehet egy konkurensből ilyen együttműködő, jó üzleti kapcsolat?
Az elején sem volt rossz a viszony, nagyon jó hangulatú beszélgetéseink voltak – szakmáról, magánéletről, politikáról, lényegében mindenről lehetett, lehet Györggyel beszélni. Az a jó egy ilyen kapcsolatban, hogy mindkettőnknek van egy hasznos eszköz a kezében; neki a 3D nyomtatás és a 3D szkennelés, nekem a szimuláció és az automatizálás – az esetek nagy részében ezek alkalmazhatóságát tapasztaljuk.

Sokszor halljuk, hogy egyre kevesebb a magyar szakember itthon. Ön is így látja?
Igen. Én is kalandvágyból maradtam itthon. Azt gondolom, hogy érdemes lenne – végre már – összefogni és együtt dolgozni, gondolkozni. Fontos, hogy legyenek magas hozzáadott értéket formáló és alakító társaságok vagy társaságok szervezete. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a kiművelt emberek itt maradjanak Magyarországon. Egészen addig, amíg nincsenek hosszútávú, értelmes projektek, addig ne várjunk arra, hogy jobb lesz a világ. Nem biztos, hogy nagy épületeket kell építeni, hanem könyvtárat és tudásbázist. Mindannyian látjuk a nehézségeket, de ha pozitív változást akarunk elérni, akkor közös célokra, összefogásra, innovatív együtt gondolkozásra van szükség.

Antal György, Flex

Flex – Antal György

Additív kapcsolatok

Partner a sikerért

A Flex Magyarországon 7 városban, több mint 10 000 munkavállalóval végez logisztikai, elektronikai tervezési, gyártó és szerviz, termék- és rendszertervezési, valamint műanyagipari tevékenységet partnerei számára. Antal György, a Flex Global Services and Solutions üzletágának (GSS) magyarországi karbantartás és kalibrációs vezetője elárulta, hogyan kapcsolódott be a multinacionális cég életébe a VARINEX Zrt. üzleti partnerként, hogy a legmagasabb vevői igényeknek is megfelelve nyújtsanak innovatív megoldásokat.

Meséljen egy kicsit a kezdetekről! Hogy került kapcsolatba a 3D nyomtatással? Milyen út vezetett idáig?
Egészen pontosan emlékszem: 2000. március 27-én kezdtem Nyíregyházán dolgozni. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt az én életemben, és a nyíregyházi munkatársak életében is, hiszen egy új gyár elindításában vehettünk részt. Magyarországon már volt Flex (akkor még Flextronics néven) Zalaegerszegen, Sárváron és Tabon, de Nyíregyházán nem. A belépést követően először több hónapig Zalaegerszegen kaptunk oktatást. Ez olyan fantasztikus élmény és lehetőség volt nekünk, mintha most azt mondaná valaki, hogy elmegyünk a NASA-hoz. Négy évet töltöttem Nyíregyházán, majd úgy hozta az élet, hogy 2004-ben átkerültem a cég zalaegerszegi telephelyére. Körülbelül ebben az időben kezdtek megjelenni az első kisfilmek a 3D nyomtatás elődjéről, a Rapid Prototyping-ról. A National Geographic TV csatornán is sok ilyen témájú filmet néztem, és csak tátottam a számat, hogy ilyen van.

Azonnal ilyen nagy hatást gyakorolt Önre ez a technológia? Meglátta benne a lehetőséget?
Igen! Eszembe jutott egy analógia arról, amikor a ’80-as évek végén, ’90-es évek elején megjelentek a mátrixtűs nyomtatók, amivel papírra nyomtattunk, hű de nagy szó volt! Aztán elérhető lett otthonra is. Megjelent a tintasugaras nyomtató, elérhető lett otthonra is, megjelent a lézernyomtató papíros nyomtatásban, majd elérhető lett otthonra is. Nekem már akkor, 2004- 2005-ben megjelent egy vízió a fejemben, hogy ez a technológia, amit most még csak a tévében láttam, hamarosan elérhető lesz az otthonokban is.

Ha ennyire magával ragadta ez a technológia, nem gondolkodott el azon, hogy ennek a területnek szentelje szakmai életét?
Ha nem lennék ilyen elkötelezett a Flex iránt – ez egy belső tulajdonságom, hogy nehezen váltok –, akkor egészen biztosan a 3D nyomtatási iparágban dolgoznék. De mára váltás nélkül is a mindennapjai része!

Antal György, Flex

Hogyan került közel mégis a 3D nyomtatáshoz?
2013-14 körül jött az a lehetőség – addigra már a Flex budapesti telephelyére kerültem –, hogy megvásárolhattuk az első saját 3D nyomtatónkat. Én magam is nagyon szorgalmaztam ilyen nyomtatók beszerzését, próbáltam érvelni amellett, hogy mennyi előnnyel jár.

Mik voltak ezek az érvek?
8 évvel ezelőtt még az volt a fő ok, hogy olyan pótalkatrészeket próbáljunk meg vele gyártani, amelyek csak drágán vagy nehezen beszerezhetők. Ma már talán ez az, amire a legkevésbé használjuk. Leginkább az új ötletek kitalálásában és megvalósításában nyújt segítséget számunkra. Megnézzük, hogy milyen lenne, és ha sikerül és jól működik, akkor nagy szériában gyártjuk is. Tanuló szintű nyomtatóval kezdtük a 3D nyomtatást. Ebből bővültünk és jutottunk el oda, hogy most van 6 darab 3D nyomtatónk, amivel már jól tudunk dolgozni. De olyan igényekkel is jönnek hozzánk, amiket a mi nyomtatóinkkal nem tudunk megoldani.

Ezeknél segít a VARINEX?
Igen, a VARINEX ebben is partnerünk, az általunk nem megoldható nyomtatási feladatokat, bérnyomtatásban megcsinálják. Gondolok itt 3D fémnyomtatásra vagy műanyag SLS nyomtatásra, esetleg Polyjet technológiával történő nyomtatásra; ezekkel mind a VARINEX-hez fordulunk. Van még egy nagyon fontos dolog, ami összeköt bennünket: az a támogatás, úgymond képzés, amit kapunk a VARINEX-től. Ilyen például a Mérnök Klub, amin rendszeresen jelen vagyunk mi is, vagy az évente megrendezésre kerülő konferenciák, ahol beszámolnak az újabb trendekről. A legújabb, „A papírtól az acélig” előadás-sorozat, amely nagyon szépen átíveli és bemutatja a cég elmúlt 25 évét. A Flex több mint 50 éves múlttal rendelkező cég. A VARINEX is több, mint 30 éves, és gyakorlatilag a technológia meghonosítói hazánkban, azt hiszem mondhatjuk, hogy ez egy kitűnő együttműködés.

Emlékszik mikor és hogyan találkozott először Falk Györggyel és a VARINEX-szel?
Természetesen emlékszem, mert ha létezik olyan fogalom, hogy valaki Falk György rajongó, akkor én az vagyok. Egy réges-régi Ipar Napjai kiállításon, ahogy lehetőségem volt, azonnal odamentem megnézni azokat a standokat, ahol 3D nyomtatási technológiákat mutattak be. Akkor láttam életemben először és foghattam a kezembe Polyjet technológiával készült eszközt. Gyorsan be is regisztráltam egy előadásra, ahol Falk György volt az előadó. Beszélt a 3D fémnyomtatásról, magáról az egész technológiáról, azokról a nehézségekről, amiken keresztül ment. Attól kezdve ahol csak tudtam, kerestem az előadásait, mert mindig nagyon színesen, élménygazdagon beszélt erről az egész dologról.

Hamarosan a VARINEX többi munkatársával is találkozott. Hogy alakult ki ez a máig tartó szoros munkakapcsolat?
A VARINEX munkatársai nagyon nyitottak és segítőkészek. Bízom a műszaki tudásukban és szakmai iránymutatásukban, különösen a nyomtatók kiválasztásakor. Tapasztalatuk és szaktudásuk felbecsülhetetlen, és örülök, hogy olyan szakértők tanácsaira támaszkodhatunk, mint Fehér Zoltán, a VARINEX műszaki igazgatója. A legutóbbi mérnöki napunkra meghívtuk a VARINEX-et is a budapesti telephelyünkre, hogy bemutassák mérnökeinknek a 3D nyomtatóikat, és megvitassuk a felmerült kérdéseket. A szakértők között egyértelmű volt a szakmai kapcsolat. Mi pedig egy gyárlátogatás keretében megmutattuk a VARINEX csapatának a telephelyünket, hogy jobban megérthessék az üzleti igényeinket és a technikai kihívásokat, amikre megoldást keresünk, és amelyek kapcsán aztán Zoltán elvezet minket a legjobb megoldáshoz. Úgy érezzük, hogy a VARINEX támogatására hosszú távon is számíthatunk, nem csak az eladások során.

Miben nyújt még segítséget a Flexnek a Varinex?
3D szkennelésben a tárgyak reprodukálásához. Főleg olyan daraboknál, ahol tizedmilliméter pontosság szükséges, és nagyon nehéz a geometriai forma lekövetése. Ezt megrajzolni bármilyen 3D-s rajzoló programmal nagyon-nagyon sokáig tartana. Ha kiszámoljuk a mérnöki időt, amit bele kellene tenni, hogy ott üljünk és megrajzoljuk, akkor jól látható, hogy sokkal kifizetődőbb az, hogyha ezeket a termékeket beszkenneltetjük. Ezen kívül, ahogy már említettem, a bérnyomtatásban, olyan esetekben, amiket mi nem tudunk megoldani a saját 3D nyomtatóinkkal.

Antal György, Flex és Bakonyi Csilla riporter
Antal György, Flex

Miért látja szükségesnek a Flexnél a csúcskategóriás 3D nyomtatók alkalmazását?
A mi részlegünk a Flex Global Services and Solutions üzletágához tartozik. Szerviz és javítási szolgáltatást, valamint raktárlogisztikai megoldásokat nyújtunk partnereinknek. Normál gyártási környezetben automatizált sorokat használunk a pontosság, ismételhetőség, monotonitás és gyorsaság érdekében. Azonban egy olyan sokrétű feladatnál, mint a javítás, nem lehet mindent ugyanazon folyamat szerint elvégezni, mivel szerteágazóak a javítási irányok, így az automatizálás nehezebben megvalósítható.

Nálunk egymás után nem ugyanazok a feladatok jönnek, mert az egyik esetben ilyen alkatrészt kell cserélni, a másik esetben olyat. Létrehoztunk egy mérnöki csapatot, akiket elneveztünk I4F-nek: Innovation for Future. Ők azon dolgoznak, hogy amit lehet, a jelenlegi folyamatainkból automatizáljanak.

Például 3D nyomtatókkal házon belül tudja mérnöki csapatunk legyártani a robotokhoz szükséges különböző megfogókarokat és kopó alkatrészeket. A 3D nyomtatás költséghatékony, gyors és megbízható módja a szükséges alkatrészek előállításának.

Ön szerint vannak határok, korlátok a 3D nyomtatás területén a jövőre nézve?
Úgy vélem, hogy a 3D nyomtatás egyre inkább elérhetővé válik majd az otthonokban is. Sok mindent nem kell elmennünk majd megvenni a boltban, hanem letöltjük a fájlt, és otthon magunknak kinyomtatjuk: megvan a pótalkatrész, vagy megvan a tésztaszűrő, vagy fakanál helyett egy műanyag kanál. Amit éppen akarunk. Ez az egyik irány, ami felé halad szerintem a 3D nyomtatás. Másfelől az új anyagokban is látok lehetőséget. Valamikor még csak hőre lágyuló műanyagból, vagy előtte mondjuk egymásra ragasztott papírlapokból lehetett tárgyakat készíteni. Most pedig már a hőre keményedő műanyagoktól kezdve, a különböző fémeknek, ötvözeteknek a tárházán át széles a skála. Újabb anyagokat fedeznek fel a laborokban, és ezekben látok olyan potenciált, amivel egy nagy áttörés várható szerintem pár éven belül.

Míg a 3D nyomtatást széles körben használják a termékfejlesztés prototípus-készítési és tesztelési szakaszában, úgy vélem, hogy ez egy általánosabb gyártási technológiává fog fejlődni a jövőben. Bizonyos körülmények között a 3D nyomtatás kisebb darabszám esetén ugyanolyan gazdaságos lehet, mint például a műanyagok fröccsöntése. A fémnyomtatás is egy olyan terület, ahol a 3D nyomtatás alternatívája lehet a fém öntésének vagy megmunkálásának.

Az interjút Bakonyi Csilla színész, kommunikációs szakember készítette.
Fotók: Kocsis Judit

Ványi Zsolt, Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.

Valeo – Ványi Zsolt interjú

Additív Kapcsolatok

A vasárnapi húslevestől a szériagyártásig

Az okosabb autóhoz tehetségesebb emberek kellenek – ez a gondolat vezérli a Valeo vezetőit. A Valeo független ipari csoport, amelynek tevékenységi köre teljes egészében az autóiparra koncentrálódik. Autóipari beszállítóként valamennyi autógyár partnere világszerte, és veszprémi gyárában közel 2000 munkatársat foglalkoztat.
Ványi Zsolttal, a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. mintakészítési vezetőjével Bakonyi Csilla színész és kommunikációs szakember beszélget a 25 éves jubileum kapcsán.

A franciaországi központú Valeo magyarországi fejlesztő- és gyártásközpontjában a 3D nyomtatás a mindennapi munka részévé vált. Hogyan emlékszik vissza a kezdeti lépésekre?
2004-ben kerültem a Valeo-hoz, és 2007-ben vettem át ezt a területet. Az elején az elődöm, Jabronka László is ott dolgozott, én pedig még nem hivatalosan voltam mellette, akkoriban még nem volt közöm a 3D nyomtatáshoz, vagy bármilyen additív gyártáshoz.

Milyen területen dolgozott előtte?
A műanyag fröccsöntés és a gépészeti forgácsolás területéről jöttem, a Valeo is ebben a szektorban kezdett alkalmazni. Természetesen tudtam róla, hogy létezik 3D nyomtatás, de akkor még nem foglalkoztam ezzel komolyabban. A prototípusgyártás ad hoc jelleggel érkezett az életembe és megragadtam a lehetőséget, hogy cégen belül erre a szegmensre váltsak. Hirtelen ott találtam magam egy tárgyalóban az elődömmel, valamint Falk Györggyel és Jonathan Jaglommal. Rendkívül szkeptikusan figyeltem, ahogy egy kis alkatrész felett folyik a diskurzus, melynek minden paramétere szokatlan volt számomra.

A bérgyártás ennek ellenére elindult.
Igen, hisz kis csapattal, 6-7 emberrel indultunk, így rendszeresen kellett túlórázni, hogy teljesítsük a megrendelői igényeket. Épp egy Rolls-Royce alkatrészen dolgoztunk, amely egy dekorelem volt, ami elbírta, hogy ne legyen statikailag, strukturálisan olyan szilárd, mint amilyen a végső darab lesz. Sok mintát kértek tőlünk, Falk Györgyék pedig ezt legyártották nekünk. Ha szükség volt rá, akkor akár hétvégén is a rendelkezésünkre álltak. Így történhetett meg, hogy én egy vasárnapi húsleves után, családlátogatásból hazafelé tartva beugrottam Györgyhöz, ittunk egy kávét a teraszon és átvettem a megrendelt prototípusokat tartalmazó csomagot. Számtalanszor segítettek abban, hogy extra időn belül meglegyen a kért alkatrész. Innen indult a jó kapcsolat; nagyon rugalmasak voltak és nyilván látták a lehetőséget abban, hogy nyitottak vagyunk rá, hogy nagyobb darabszám, mennyiség esetén is használjuk ezt a technológiát.

Ványi Zsolt, Valeo

Mennyi idő kellett ahhoz, hogy ez a nyitottság ne csak egy szándék maradjon, sőt saját gép vásárlásában eszkalálódjon?
Valójában attól a naptól, hogy én gyanúsan nézegettem és méregettem az alkatrészeket, addig a napig, hogy elkezdtem harcolni azért, hogy vegyünk egy gépet Veszprémbe, maximum másfél év telt el. Amikor átvettem a műhelyt, elég kevés technológiánk volt, inkább csak egy gyártásindítás segítő protoműhely voltunk, amiből kinőttük magunkat azzá, akik vagyunk. Ebben a felívelő szakaszban jöttek olyan projektek, amikhez szükségünk volt a 3D nyomtatásra és olyan mennyiségben rendeltünk alkatrészeket a VARINEX-től, hogy nagyon hamar le tudtam vezetni a pénzügy felé: megéri beruházni saját 3D nyomtatóba. Ehhez kaptam persze segítséget, hiszen nagyon jó számítások álltak a rendelkezésemre a gyors megtérülésről, profittermelésről. Ezek a költségmegtérülési számítások olyan meggyőzőek voltak, hogy 2008-2009-ben már megvásároltuk az első, Eden 350 PolyJet gépünket. Mindenre is elkezdtük használni a 3D nyomtatási technológiát, meglehetősen kreatívan.

Mit jelent ez a kreativitás?
Egy másfajta szemléletet, hozzáállást. Fröccsöntőszerszám prototípus-gyártásra kezdtük el használni a forgácsolás helyett. Később mertünk kísérletezni empirikus úton, így olyan dolgokat is sikerült megcsinálnunk, amire azt mondták, hogy lehetetlen.

Miért volt erre szükség?
A munkánk kétharmad része validációs mintagyártás. Azt a designt, amit a tervező megálmodott, mi aszerint a feltételrendszer szerint teszteljük, amit majd a szériaterméken is végre kell hajtani. Ehhez az egyik feltétel, hogy olyan alapanyagból legyen a prototípus, mint a szériatermék, vagy a lehető legközelebb álljon hozzá. A PolyJet technológiánál nem azok az alapanyagok voltak, amiket mi használunk, ezért csak olyan alárendelt helyeken engedték meg a használatát, ahol nem volt funkciója. De természetesen egy rendkívül gyorsan fejlődő, innovatív iparágról van szó. Jelenleg két PolyJet nyomtatónk van. A már említett Eden 350, valamint egy Stratasys J750, amivel a több színű, többkomponensű alkatrészeket tudjuk gyártani. Ez sokszor rendkívül fontos, főleg dekorelemeknél. Ezen kívül volt egy projektünk az új DLP nyomtatóval, hisz ezzel a technológiával jó mechanikai és hőtűrésű anyagokat lehetne gyártani.

Mitől függ, hogy melyik technológiát alkalmazzák?
Mixeljük őket. Vagy a saját gépünket használjuk, vagy a VARINEX-től az SLS technológiát – mely bérgyártásban szokott a mai napig történni –, attól függően, hogy éppen az adott célra milyen technológiára van szükség. Mára a klasszikus mechanikus validáció jelentősége azonban csökkent az elektronikai-, valamint a hardver-és szoftverrendszerek validációs igényeinek megnövekedése miatt. 2004-ben még a VW Golf IV indexkar gyártása zajlott, amiben gyakorlatilag fém és réz alkatrészek voltak elektronika nélkül. Ehhez képest most a legújabb VW Golf VIII-ban egy több száz komponensből álló adat áramköri lap van és sokkal több hiba lehet abból, ha az elektronika vagy a hardver nem működik jól. Ezért a hangsúly áttevődött a hardver-és szoftverrendszer tesztekre.

Ványi Zsolt, Valeo

Mi volt az a projekt, amire a legbüszkébb?
Volt komplett termékfejlesztésünk, volt, hogy egy hétvége alatt sikerült mintákat produkálnunk a BMW-nek, mellyel egy nem specifikált zaj problematikája megoldódott. A legbüszkébb mégis arra vagyok, ahogy növekedtünk az additív gyártás terén, és mára mi vagyunk az egyik legnagyobb, legkomplexebb mintakészítő műhely és tudásközpont a Valeo-n belül. Saját fejlődés volt, nem egy felülről vezérelt folyamat. A Valeo R&D területnél olyan szintű szakmai szabadság van, amivel sehol máshol nem találkoztam. Természetesen megvan az elvárás, mit szeretnének, megvan hozzá egy keretrendszer, de a megoldás rajtam múlik. Az egyik a másikat generálja. Ha van egy szabadság és egy elvárás, akkor fel fogsz nőni a feladathoz. Ha alkalmas vagy rá.

Ez nagyon motiváló tud lenni!
Hogyne! Ezt a hozzáállást képviselem a csapatomban dolgozó emberek felé is; mindenkit én vettem fel, az én szempontrendszerem szerint vannak ott.

Mik ezek a szempontok?
Legfontosabb, hogy milyen ember, illik-e a csapatba, milyen a hozzáállása. Cégen belül vettünk át egy kollégát, aki nem bízott a szakmai kvalitásaiban. Abban, hogy szakmailag fogja-e tudni azt, amit tudni kell. Mondtam, ne törődjön ezzel, ez a rész megtanulható, a személyiség és az attitűd nem. Én így dolgozom. Mindenkinek más a vezetői, szakmai preferenciája vagy szempontrendszere, de nekem ez mindig kifizetődő volt. Nincsen igazán példaképem, de Toto Wolff, a Mercedes Formula 1-es csapatának ügyvezető igazgatója kimondottan egy olyan légkört hoz létre, ahol ő nem akar érteni semmihez, viszont mindenkit hagy dolgozni; nincsenek bűnbakok, csak hiba van, amit meg kell oldani. Egy ilyen légkör kialakítása nekem nagyon szimpatikus, tehát próbálom ezt tenni. Működni látszik, mert elég önállóan dolgozik a csapatom. Ezt multi cégen belül is lehet csinálni, de ehhez az kell, hogy nekem is önállóságot hagyjon a menedzsment.

Van mód az évek alatt felhalmozott szakmai tudás továbbadására a közvetlen munkakörnyezetén túl?
“Expert” státuszban vagyok, tehát ha valakinek szakmai segítségre van szüksége, akkor megkereshet engem. Tartok tréningeket is, főleg Írországban és Csehországban. Az egyik tréningemre eljött egy kolléga olyan alkatrészekkel, amelyek nagyon ismerősek voltak. Kiderült, hogy fél évvel azelőtt videó- és telefonkonferencia keretén belül segítettem nekik, hogyan oldják meg a nyomtatott szerszámba fröccsöntött alkatrész problematikáját, és hozott nekem mutatóba egy darabot. Akkor éreztem, hogy ennek van értelme! Azt a tudást, amit mi összeszedtünk Veszprémben, egy kicsit tudtuk terjeszteni, megosztani egy cégen belüli másik területtel.

Vannak a technológiában kiaknázatlan területek?
Mi a gyártó része vagyunk a fejlesztő részlegnek. Szemléletváltásra van szükség. Ahhoz, hogy az a tervezésszabadság, amit ez a technológia tud nyújtani, ki legyen használva, a tervezők bevonása és támogatása feltétlenül szükséges. Kollégám, Kovács Zoltán főleg a technológia helyes tervezése területén segíti a tervezőket.

Helyes tervezéssel határ a csillagos ég? Van olyan szakmai vágya, ami megvalósításra vár?
Nagy mérföldkő lenne az első saját olyan szériagyártott termék, amelyben additívan gyártott alkatrész van.

Fotók: Gordon Eszter

5 érv a PolyJet technológia mellett

5 érv a Stratasys PolyJet technológiája mellett a prototípusgyártásban

Töltse le magyar nyelvű ismertetőnket, amelyből megtudhatja, hogy miért érdemes a Valeo által is alkalmazott PolyJet 3D nyomtatási technológiát választani a prototípuskészítéshez?

Additív kapcsolatok: Dobos Zsolt, Procter&Gamble

Procter and Gamble – Dobos Zsolt interjú

Additív kapcsolatok

„Ilyen dinamikusan változó világban elkerülhetetlen a 3D technológia használata”

A Procter & Gamble több mint három évtizede Magyarország egyik meghatározó nagyvállalata. Megbízható márkái (Ariel, Lenor, Pampers, Always, Braun, Gillette, Pantene) nemzedékek óta megtalálhatóak a háztartásokban.

Dobos Zsolttal, a P&G cserealkatrész-raktár vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan segíti a munkáját a 3D technológia.

Hogyan indult a karrierje a Procter & Gamble-nél?
A ‘90-es évek végén Borsod megyében nem sok lehetősége volt egy huszonéves fiatalnak, így 1998-ban a párommal Budapestre költöztünk. Szerencsés voltam, mert rögtön a Hyginett Kft.-nél (Procter&Gamble/Hyginett Kft.) kezdtem dolgozni, akkoriban, mint gépbeállító technikus. A P&G-nek megvan az a jó tulajdonsága, hogy lentről neveli ki a vezetőit. Tehát nincs olyan, hogy például egy gyárigazgatót vesznek fel. Mindenkinek lentről kell kezdeni, és úgy küzdi fel magát az ember, kinek-kinek a maga karrierdöntése szerint. Én a magam részéről a technikai vezető szinten maradtam, és mint gépbeállító technikus 4-5 évig dolgoztam. Utána elkezdtem elindulni felfelé a ranglétrán, és most már tizenhatodik éve vagyok a cserealkatrész-raktár vezetője, valamint SAP key user lettem. Az SAP egy vállalatüzemeltetési szoftverrendszer, és nagyon komoly tudásra van szükség ahhoz, hogy valaki key user lehessen. Én az lettem, és elkezdtem oktatni is az embereket. Így most már a felnőttoktatástól kezdve, a 3D nyomtatáson át, egészen a cserealkatrész-raktár technikai vezetéséig, minden hozzám tartozik. Ez a technikai vezetés gyakorlatilag azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell róla, hogy problémamentesen üzemeljen a raktár, legyenek mindig megfelelő alkatrészek, emel-lett minden SAP-val kapcsolatos ügyet én vezénylek le a gyáron belül.

Nem ambicionálta, hogy még feljebb lépjen azon a bizonyos ranglétrán?
Szeretem a munkámat. Szokták mondani, hogyha a hobbid a munkád, akkor szerencsés ember vagy, hiszen nem kell dolgoznod. Valahogy így vagyok ezzel én is. Kiváltképp az elmúlt 6-7 évben, mióta bejött a 3D nyomtatás az életünkbe. Most már a munkánk java részét ez teszi ki. De ez a rész egyre nagyobb lesz, mert mi is fejlődünk, és még tovább akarunk menni ezen az úton.

Hogyan indult el a cégnél a 3D nyomtatás?
Ha jól emlékszem, 2016 novemberében letettek a gyár a küszöbére egy 3D nyomtatót, egy Fortus 380-ast. Egy ifjú menedzser hölgy ötlete volt, hogy az egyik gyártósoron használható alkatrészt milyen remekül lehet majd ezzel gyártani. Egyébként nagyon drága alkatrészről volt szó, és kiszámolták, hogy tényleg gazdaságosabb a gyártása ezzel a technológiával. Szétnéztek a gyárban, hogy ki az, aki látott már 3D nyomtatót. Én akkor már évek óta foglalkoztam 3D nyomtatással hobbi szinten, így hozzám került a raktárba. Ez egy logikus döntés is volt egyben, hiszen cserealkatrészről volt szó, én pedig a cserealkatrész-raktár technikai vezetője voltam, vagyok. Nem telt sok időbe, hogy felismerjük a lehetőséget, ami ebben rejlik.

 

Sikerült legyártani azt az alkatrészt?
Konkrétan az a cél, amiért eredetileg megvették, nem jött össze, de ezer másiknál remekül működött. Két dolgot kell igazából megérteni ebben az egészben. Az egyik az az, hogy mi tisztasági betéteket, illetve tamponokat, intim higiéniai cikkeket gyártó cég vagyunk. Olyan gyártósorokkal gyártjuk ezeket a termékeket, ahol főleg mechanikai energiával vágjuk, gyűrjük, hegesztjük a termékeket. Ahhoz, hogy ez gazdaságos legyen, hogy ez megérje, nagyon nagy sebességgel kell gyártani a termékeket. Most pillanatnyilag a gyártósoraink 1500-2000 darab terméket gyártanak percenként. Ilyen teljesítmény mellett rendkívüli a mechanikai igénybevétel, és az alkatrészek kopnak. 

A cserealkatrész-raktárban több mint 27 ezer féle alkatrészt tárolunk. Nem darab, 27 ezer féle! Ezeknek a nagy többsége egyedi gyártású – jórészt műanyag vagy alumínium – mechanikai alkatrész. Elkezdtük tesztelni a 3D nyomtatással készült, a Fortus 380-nal gyártott alkatrészeket. Kiderült, hogy a döntő többségénél kiválóan beválik. Nagyszerű minőségű az alapanyag, és nagyon erős alkatrészeket tud gyártani. Innen jött a következő lépés: kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne, hogyha megvennénk, illetve mennyibe kerül, hogyha előállítjuk az alkatrészt. Egyértelműen kijött, hogy még a legkevésbé “megérős” alkatrészeknél is a harmadába kerül, de általánosságban elmondható, hogy körülbelül 10 százaléka a beszerzési árnak. A másik fontos szempont, hogy fejlesztőgyár vagyunk. Bármi új dolgot találnak ki, és a sorokon fejlesztésre van szükség, azt nálunk kezdik el először kipróbálni. Hatalmas mennyiségű kísérleti alkatrészünk van. Ez megint csak egy döntő érv volt a 3D technológia mellett. Sokszor az eredetileg megtervezett alkatrész nem válik be, módosításokat kell rajta eszközölni. Néha csak egy furatot kell arrébb tenni, néha teljesen át kell tervezni az egész alkatrészt. Ezeknek az újratervezése is rengeteg idő, de az újragyártása főleg. Mivel legfőképpen japán, olasz, amerikai, kínai technológiákat használunk, könnyű kiszámolni: szállítási határidő, kommunikáció, vámok stb. Borzasztó drágává válnak így ezek a módosított alkatrészek. 3D nyomtató használatával viszont ez egyszerű: átküldik az újratervezett rajzot, mi pedig kinyomtatjuk. Nagyon gyorsan eljutottunk odáig, hogy az első nyomtató évente termelte ki az árát. Úgyhogy nem volt nehéz eldönteni, hogyan megyünk tovább.

Ha Ön indítja el az első gépbeszerzési folyamatot, akkor mást választott volna?
Amikor 2016 novemberében ez a gép ott landolt a raktárban, bejöttek a VARINEX munkatársai, telepítették nekem a gépet, megtanítottak rá, hogyan kell használni, és elkezdtünk gyártani. Nem is volt más opció, mi már rögtön ezzel kezdtünk. Igazság szerint én az évek folyamán utánanéztem annak, hogy van-e egyáltalán a Stratasys-nak bármilyen versenytársa, de kiderült, hogy nincs. A Stratasys a maga kategóriájában világelső. Egyedülálló termékeket biztosít, és az alapanyagai is azok. Én, aki használok különböző típusú alapanyagokat otthon a hobbinyomtatásnál, nagyon hamar megtanultam, hogy nagyon nem mindegy, milyen alapanyaggal dolgozik az ember. A Stratasysban egyetlen egyszer sem kellett csalódni, mindig folyamatosan ugyanazt a minőséget tudja biztosítani.

 

Hobbi szinten mire használja leginkább a technológiát?
Filmes replikákat készítek. Ezekre egyrészt óriási kereslet van, tehát el is lehet adni őket, másrészt pedig gyűjtöm őket, tehát magamnak is gyártom őket. Korábban is csináltam replikákat, csak akkor még másfajta technológiákkal (műgyantaöntés, vákuumhúzás), de azoknak van egy határuk. 2010 környékén láttam egy YouTube videót arról, hogy milyen kísérletek vannak már a 3D nyomtatókkal. Akkor eldöntöttem, hogy nekem kell egy ilyen, és valamikor 2012 környékén megvettem az első nyomtatómat. Egy új univerzum nyílt ki előttem.

Ugyanez történt gyakorlatilag a 3D nyomtatás, mint ipari felhasználás területén is. Ahogy egyre inkább kerestük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet még jobban kiaknázni a benne rejlő potenciálokat, úgy jöttek elő az újabb és újabb ötletek. Aztán eljutottunk egy végpontig a Fortus 380-assal. Gyakorlatilag öt éve nem állt meg csak egy hosszú ünnepre, mert folyamatosan, megállás nélkül gyárt az a gép.

A megnövekedett igények miatt döntöttek az újabb gép vásárlása mellett?
2021-ben jutottunk el odáig, hogy jöhet a következő lépés. Akkor jött a Fortus 450-es az életünkbe a maga szénszálas műanyagával. Itt már egy kicsit könnyebben ment át a vásárlási folyamat, hiszen már-már várták.

Nem volt már a kezdeti szkepticizmus?
Nem! Nagyon hamar kiderült, hogy bizony a szénszálas műanyaggal, amit a Stratasys gyárt, nagyon sok alumínium és réz alkatrészt is ki lehet váltani. Gyakorlatilag egy törhetetlen műanyagról beszélünk, tehát az összes alumíniumtengelyt, -kart, ami méretben befér, le tudjunk gyártani és gyártjuk is azóta, megállás nélkül. 2022. július 1-én indítottuk el a tesztüzem után a gyártást a 450-es nyomtatónkkal, és gyakorlatilag idén május vége-június elejére már kitermelte az értékét. Ez önmagáért beszél. Eljutottunk arra a szintre, hogy most már nemcsak a gyár, de a teljes cégvezetés várja tőlünk a következő lépést. Itt jöttek képbe a fémnyomtatók: már szinte követelte a karbantartási részleg, hogy most már vasat is akarunk nyomtatni, kellenek a nyomtatott vasalkatrészek. Pillanatnyilag éppen megrendelés alatt van az első fémnyomtatónk, és a tervek szerint november elején rövid tesztüzem után el is kezdjük a sorozatgyártást. Ez nekem is egy új dolog lesz, ilyennel korábban én sem dolgoztam.

Terveznek még további nyomtatót, nyomtatókat vásárolni a meglévők mellé?
Én szívem szerint egy F900-as Stratasys gépet szerettem volna a következő lépésnek. Körülbelül egyéves folyamat nálunk egy ilyen drágább gép beruházásának a levezénylése. Rögtön azután, hogy üzembe helyeztük a fémnyomtatót, el is kezdjük a F900-as megvásárlását. Erre igény van a termelő karbantartási részlegek felől, mert a 900-as, méretéből fakadóan, óriási méretű alkatrészek gyártására alkalmas, és vannak óriási méretű alkatrészeink, amiket nagyon drágán vásárolunk meg. El lehet képzelni, hogy mire CNC technológiával kimarják, és mire végül megérkezik Japánból, Amerikából (vámmal, szállítási költséggel együtt) több ezer, néha tízezer dolláros tételről beszélünk.

Ami egyszer csak elkopik…
Nagyon gyorsan elkopnak! Mint már említettem, úgy számolunk, hogy körülbelül 10 százalék bekerülési költséggel fogjuk tudni előállítani ezeket az alkatrészeket. Az ezzel nyert összegek mind-mind a vállalat megtakarításait fogják bővíteni, növelni.

Bakonyi Csilla interjút készít Dobos Zsolttal (Procter and Gamble)

Milyen az együttműködésük a VARINEX Zrt.-vel?
Kiváló partnerre találtunk a VARINEX-ben! Nagyon eredményes az együttműködésünk, mint szolgáltatóval és mint forgalmazóval, már-már baráti. Mindig tudják, hogy mit akarunk, és mindent megtesznek azért, hogy minél előbb összejöjjenek az üzletek. A fémnyomtató beszerzése is rövidebb volt velük, mint lett volna egy másik céggel, akik nem így állnak hozzá, hozzánk. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen csapattal találkoztam.

A bérnyomtatást is igénybe kell venniük, vagy a két meglévő gép kiszolgálja az igényeket?
Műanyag alkatrészeket tekintve kiszolgálja, de éppen most bérnyomtatásban rendeltem fémalkatrészt, mert nagyon gyorsan szükség volt rá. De valójában az elmúlt öt évben nem volt rá példa, hogy a bérnyomtatást igénybe vettük volna. Ellenben hatalmas mennyiségű alapanyagot rendelünk folyamatosan.

Mit mondana azoknak, akik még hezitálnak a 3D nyomtatással kapcsolatban?

Ennyi év tapasztalat után az ipari 3D nyomtatás területén elmondhatom, és mindig mondom is, hogy nem az a kérdés, hogy kell-e ez nekünk. Nem az a kérdés, hogy van-e erre pénzünk. Ez kötelező! Ezt a technológiát be kell vezetnie minden olyan ipari cégnek, amely nagy mennyiségben állít elő akár egyedi gyártású, akár sorozatgyártású alkatrészeket. Az alkatrész előállítási költsége elképesztő mértékben csökken. Van erre egy példám, már több helyen elmondtam, hogy ha van az embernek egy olyan bróker ismerőse, aki a nehezen megkuporgatott 50 millió forintját elkéri, és egy év múlva visszaadja, és egy év múlva megint visszaadja, és egy év múlva megint, akkor azt a brókert megbecsüljük. Ilyen a VARINEX, ők így működnek, hogy gyakorlatilag az általuk forgalmazott gépek évente kitermelik az értéküket. Ehhez nyilván szükség van egy csapatra, akik kellőképpen támogatják ezt. A mi esetünkben ez a karbantartási csapat volt, akik a gyárban található, több mint 40 gyártósornak a karbantartásáért felelnek, és napi szinten tonnaszám építik be az új alkatrészeket, amik elkopnak. Kell az ő támogatásuk, akik kifejezetten akarják, hogy az alkatrészek ezzel a technológiával készüljenek, és kell nyilván egy hozzám hasonló ember, aki ezt az egészet intézi is nekik. Egy nagyon jól kidolgozott rendszert találtunk ki erre a cégünknél. Gördülékenyen működnek a gyártások, rendelések cégen belül, és minimális energia- és anyagköltséggel számolunk csak az alkatrészek áránál. 

Ezt a kidolgozott rendszert egyedül működteti, vagy van egy csapata?
Pillanatnyilag én csinálom egyedül. Nem tudom, hogy pontosan hogyan fog alakulni a jövő, de a jelenlegi terveink szerint idővel bővíteni fogjuk ezt az egészet, úgyhogy muszáj lesz bővíteni a személyzetet is, akik ezzel foglalkoznak. De egy könnyen megtanulható, egyszerű technológiáról van szó. Ilyen dinamikusan változó világban egész egyszerűen elkerülhetetlen ennek a technológiának a használata. Egyfajta önfenntartásról lehet beszélni már a 3D nyomtatásban. Az olyan cégek, mint amilyen a miénk is, már nem a beszállítókra hagyatkozva próbálják megoldani a problémáikat, hanem előre gondolkodnak, és az önfenntartás irányába mennek el. Ez egy remek irány, minden erővel támogatni kell. Ez nem a jövő, ezt kell megérteni. Ez már a jelen, ebben már benne vagyunk. A kérdés csak az, hogy miért nem használja mindenki.

Ön szerint hol van ennek a technológiának határa?
Amilyen ütemben fejlődik ez a technológia évről évre, ezt nagyon nehéz lenne megjósolni. Ami tíz éve elképzelhetetlen volt, az már itt van. Vegyünk egy egyszerű példát: egy vastömböt, amiben egy íves furat van, semmilyen módon nem lehet legyártani, mert nem lehet ívben fúrni a vasba. Viszont 3D nyomtatással ez már kivitelezhető. Ez alapvetően értelmezi át az alkatrésztervezések folyamatát, új irányt mutat. Mert a tervező képes lenne megtervezni egészen elképesztő formájú alkatrészeket is, amelyek anyag- és energiatakarékosak és jobb mechanikai képességgel bírnak, de ki az, aki legyártaná hagyományos eszközökkel? Nincs rá mód. A 3D technológiával viszont ez megoldható, csak a kreativitás – vagy annak hiánya – szabhat határt.

Az interjút Bakonyi Csilla színész, kommunikációs szakember készítette.
Fotók: Gordon Eszter

Stratasys Fortus450 3D nyomtatás a Continental-nál

A Continental is Stratasys FDM additív gyártással erősíti a termelési képességeit

A Continental AG, az autóipari technológiák egyik meghatározó vállalata már több, mint 20 éve sikerrel alkalmazza az additív gyártást. A németországi Karbenben található Additív Design és Gyártási Kompetencia Központja a teljes tervezési és a gyártási folyamatába integrálja a technológiát.

Kíváncsi rá, hogyan illesztette be a  Continental gyártási folyamataiba a Stratasys Fortus 450mc 3D nyomtatót? Töltse le 4 oldalas, magyar nyelvű esettanulmányunkat!

KAPCSOLATFELVÉTEL

KÉRJEN INGYENES SZÉNSZÁLAS TERMÉKMINTÁT!

Váltsa ki fém alkatrészeit Stratasys kompozit 3D nyomtatókkal!

Tudta, hogy az additív gyártás legmegbízhatóbb és legnépszerűbb megoldása a Stratasys FDM technológia, és azon belül a karbonszállal erősített alapanyagok? 
Tudta, hogy fém alkatrészeit is kiválthatja könnyű és extra-erős szénszálas kompozit 3D nyomtatott alkatrészekkel?

A Stratasys F190CR és F370CR 3D nyomtatók kiemelkedő merevségű és strapabíróságú anyagokkal is dolgoznak, megerősített, kompozitgyártásra kifejlesztett gépek. Gyártók és ipari felhasználók számára készültek azzal a céllal, hogy a hagyományos gyártási technológiákat nagy teherbírású kompozit anyagok 3D nyomtatásával egészítsék ki. A nyomtatók segítségével gyorsabban és költséghatékonyabban gyárthatók végfelhasználói alkatrészek, ideálisan használhatók befogószerszámok, szerelési ülékek és más munkadarabtartó szerszámok előállításához.

Stratasys ABS-CF10

ABS-CF10 alapanyagból 3D nyomtatott eszköz

Hajlítási merevség: 3,76 GPa

Végső szakítószilárdság: 37,7 MPa ( 5 460psi)

Ötvözi a szénszálas anyag előnyös mechanikai tulajdonságait az ABS alapanyag egyszerű használatával. Az eredmény egy rendkívül erős és merev, gyártósori alkalmazásokhoz is kiváló, hőre lágyuló műanyag. Több, mint 50%-kal keményebb, és 15%-kal erősebb, mint a hagyományos ABS.

Stratasys Nylon-CF10

Stratasys Nylon-10CF alapanyagból 3D nyomtatott eszköz

Folyáshatár: 69.1 MPa (10,034 psi)

Hajlítószilárdság: 123,7 MPa (17 940psi)

Nylon-alapú polimer, 10 tömegszázalék aprított szénszállal. A szénszál strapabíróbbá és merevebbé teszi az anyagot: 67%-kal erősebb és 190%-kal merevebb az alap-polimernél. Az FDM Nylon-CF10 jó vegyszerállósággal, szívóssággal és kopásállósággal is rendelkezik.

A szénszálas alapanyagok felhasználási területei

Funkcionális prototípusok

Használja ki a kompozit 3D nyomtatás nagy szilárdságú képességeit, hogy gyors, iteratív funkcionális prototípuskészítéssel felgyorsítsa a gyártást.

Erős munkadarab-befogó készülékek

A szénszálas anyagok lehetővé teszik a megmunkált fém helyettesítését erős és merev 3D nyomtatott puha tokmánypofákkal, rögzítőelemekkel és gyártási segédeszközökkel.

Tartós, végfelhasználásra szánt alkatrészek

A szénszálas anyagok lehetővé teszik a megmunkált fém helyettesítését erős és merev 3D nyomtatott puha tokmánypofákkal, rögzítőelemekkel és gyártási segédeszközökkel.

KÉRJEN INGYENES SZÉNSZÁLAS TERMÉKMINTÁT!

Név:* E-mail cím:* Munkahely neve:* Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

5 ok, amiért a szénszálas kompozit 3D nyomtatás forradalmasítja a gyártási folyamatokat

A 3D nyomtatáshoz használható kompozit anyagokkal hatékonyan leküzdhetők a gyártás során mindennapos, az ütemtervet és a költségkeretet illető kihívások.

Tudja meg, hogyan teheti hatékonyabbá a gyártási műveleteket kompozit 3D nyomtatással!

Töltse le most a szénszálas 3D nyomtatásról szóló 4 oldalas, magyar nyelvű tájékoztatónkat!

Név:* Munkahely neve:* Beosztás:* E-mail cím:* Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

5 ok, amiért a szénszálas kompozit 3D nyomtatás forradalmasítja a gyártási folyamatokat

Itt az ideje, hogy felfedezze a szénszálas kompozit 3D nyomtatás világát, mivel számos olyan előnyt kínál, amely hatékonyabbá teheti a gyártási folyamatokat. A Stratasys kompozit 3D nyomtatás geometriától függően 2-4x gyorsabb, mint más szénszálas megoldások. Bemutatunk öt meggyőző okot, amiért ez a csúcstechnológia megreformálja a gyártást. 

1. Fém alkatrészek cseréje vagy fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással

Az egyik gyakori aggodalom a gyártás során, hogy a hőre lágyuló műanyagból készült szerszámok valóban elérik-e fém társaik szilárdságát. A meglepő valóság az, hogy az FDM Nylon12CF bevezetésével, amely Nylon 12 és aprított szénszál keveréke, az így kapott hőre lágyuló műanyag rendelkezik a legnagyobb merevség-tömeg aránnyal az összes FDM anyag közül. Ezáltal kiválóan alkalmas a fém alkatrészek helyettesítésére, mivel az alumíniummal vagy acéllal szemben 3-7-szer könnyebb alternatívát kínál, több mint 900 bar nyomószilárdsággal. A legnagyobb előnye? 50-70%-os költségmegtakarítás érhető el vele!

2. A szénszálas 3D nyomtatás előnyeinek kihasználása

A szénszállal megerősített kompozit anyagok a merevség és a szilárdság egy magasabb dimenzióját nyújtják, miközben a teljes súly jelentősen alacsonyabb, mint a hagyományos fém opciók esetében. Az ABS-CF10, amely 10%-os darabolt szénszál és ABS műanyag keveréke, egy olyan 3D nyomtatási anyagot mutat be, amely 50%-kal merevebb és 15%-kal erősebb, mint a hagyományos ABS. Ez a kombináció olyan robusztus szerszámokat eredményez, amelyek megfelelnek a gyári szerszámozási alkalmazások követelményeinek, és leküzdik a hagyományos gyártású szerszámoknál felmerülő ütemezési és költségproblémákat. 

3. A Stratasys F190CR és F370CR 3D nyomtatói és kompozit anyagai felülmúlják a versenytársakat

Ha megbízhatóságról és pontosságról van szó, a Stratasys F190CR és F370CR 3D nyomtatói és kompozitanyagai páratlanok. A lenyűgöző 99%-os rendelkezésre állási idővel és 99%-os méretismétlési teljesítménnyel megbízhat ezekben a gépekben, amelyek konzisztens, kiváló minőségű alkatrészeket készítenek az Ön gyártási igényeihez. 

4. Gyorsítsa fel a termelést és javítsa a munkavállalók biztonságát

A szénszálas alapanyaggal történő kompozit 3D nyomtatás alkalmazásával jelentősen csökkentheti a szerszámok gyártásához szükséges átfutási időt. A hagyományos fémszerszámok gyakran időigényes megmunkálási folyamatokra és külső beszállítókra támaszkodnak, ami meghosszabbodott gyártási ütemterveket eredményez. Emellett a 3D nyomtatott szerszámok előnye, hogy lényegesen könnyebbek, mint fém társaik, így könnyebben kezelhetők, és ezáltal csökken a munkavállalók terhelésének mértéke és sérüléseinek kockázata. 

5. Alkalmazza az innovációt és biztosítsa a jövőre nézve a működését

A gyártási technológia folyamatos fejlődésével a kompozit 3D nyomtatás és a szénszálak integrálása stratégiai lépés, hogy versenyelőnyt szerezzen. A Stratasys által kínált élvonalbeli megoldásokba való befektetéssel Ön olyan eszközökkel és anyagokkal ruházza fel vállalkozását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan és eredményesen oldja meg a mindennapi kihívásokat a gyártásban. 

A 3D nyomtatáshoz használható kompozit anyagokkal hatékonyan leküzdhetők a gyártás során mindennapos, az ütemtervet és a költségkeretet illető kihívások.

Tudja meg, hogyan teheti hatékonyabbá a gyártási műveleteket kompozit 3D nyomtatással, töltse le most a 4 oldalas, magyar nyelvű ismertetőt!

At the forefront of industrial 3D printing – TDK Hungary Components Kft. – Copy

At the forefront of industrial 3D printing – TDK Hungary Components Ltd.

TDK Szombathely is one of the most important European electronics development and manufacturing centres of the international TDK Group, supplying components to a wide range of automotive customers in Europe and worldwide. Miklós Koltay, Process Engineer at TDK Hungary Components Ltd. has a long-standing relationship with VARINEX and spends most of his time working with the Stratasys Fortus 450 industrial 3D printer.

‘For future expansion, we definitely need to think in terms of industrial machines, as they are 4-8 times faster than small machines, so they can handle a completely different volume. Even if they are more expensive, they are faster and the extra investment will pay off quickly.’

Koltay Miklós, a TDK Hungary Components Kft. folyamatmérnöke a Stratasys Fortus 450 3D nyomtatóval
Miklós Koltay, Process Engineer of TDK Hungary Components Ltd. with the Stratasys Fortus 450mc 3D printer

What comes to your mind when I say VARINEX?

I already had a printer from VARINEX at my previous workplace, and another department at TDK has had an Objet30 Prime printer for about 7-8 years. When we needed to produce on an industrial scale and with materials that were the same as those used in industry, we decided to purchase a Stratasys Fortus 450 3D Printer from VARINEX, the large machine I have been working with.

What was life like at TDK before the machine, and to what challenge did the Stratasys Fortus 450 machine respond?

The most important aspect that made us buy this machine was the range of industrial materials. In fact, for our needs in terms of materials, it is the only machine on the market today that can provide the right answer.

In the days before the machine, we were just making equipment for production, basically assisting tools. Then we helped developers with prototypes, but we wanted to do it with the speed and quality that the Stratasys Fortus 450 allows.

We also appreciate the customer service at VARINEX, for example, if there is a problem with the machine, they will come and fix it within days, and even print the parts for us if the situation requires it. Quite simply, we don’t have the problem what we had with our previous machines, where if anything went wrong, I had downtime and couldn’t print.

Is the 3D Printer running almost constantly?

It is quite busy, yes, as it operates at least 16 hours a day throughout the week.

What is your actual experience, how much human help is needed to run it?

Actually, I’m the one who runs the lab and manages the machine, and I’m the product designer as well, so I’m not bored. Now, possibly, in order to fully exploit our machines in the future, I may need some help. Basically, within our department at TDK Szombathely, I’m in charge of the device design. That’s how I got involved with 3D printing in the first place: we wanted to print the devices and parts I designed as rapid prototypes, or even use them in manufacturing if the plastic allows it.

Do you expect further growth in demand for 3D printing at TDK?

For future expansion, we definitely need to think in terms of industrial machines, as they are 4-8 times faster than small machines, so they can handle a completely different volume. Even if they are more expensive, they are faster and the extra investment will pay off quickly.

As far as I know, there is also a lot of interest in this technology within TDK globally, not only in Hungary. It is actually a kind of „test”, we are developing the system now, because everyone knows that 3D printing is the future, or at least a big part of the industrial revolution that is going on.

‘I like this machine because it’s fast and the materials are incomparable in heat and mechanical resistance to those of a regular desktop machine.’

Approximately how many parts or appliances are produced with Fortus in a day?

This is difficult to answer because we are talking about very different sizes of pieces in each case. Thanks to the parameters of the machine, it is also possible to create very nice surfaces on the finished pieces, because FDM technology works layer by layer and can produce very complex geometries. However, building with thinner layers slows down the process, so the volume that can be produced in a given time is reduced. The number of parts produced in a day depends on the complexity of the parts and the surface quality required, and this obviously varies. For complex geometries, the return per part is much higher, as these parts would be impossible or very expensive to produce using traditional manufacturing technologies. But if you need strong parts with simple geometries, you can do that too, and it’s incredibly fast.

What makes you really like this machine?

I like this machine because it’s fast and the materials are incomparable in heat and mechanical resistance to those of a regular desktop machine. Stratasys 3D printers have three levels: our machine can print al materials, i.e. standard materials, which is followed by engineering and high-level materials. At the top level, there are also high-performance materials for aerospace and aeronautical applications, which we also use, and that is why we bought the machine. What makes this 3D Printer valuable for us is that we have access to these materials.

The Stratasys Fortus 450mc 3D printer delivers accurate, reliable performance that can reshape supply chains, speed production and reduce manufacturing costs.

Learn more about the capabilities of the Stratasys Fortus 450mc used at TDK Hungary Components Kft.

VARINEXPO3D Magazin 2023 ősz-tél /szponzor

Igényelje a VARINEXPO3D Magazint!

A VARINEXPO3D Magazin immár második számába igyekeztünk csupa érdekfeszítő, izgalmas és innovatív témát összeválogatni! Olvashat 3D technológiákról, digatalizációról, szoftveres megoldásokról, és egy Red Dot díjas innovációról is.

Fogadja és olvassa szeretettel a VARINEXPO3D Magazint!

Olvassa el most a VARINEXPO3D Magazin
második, őszi/téli digitális lapszámát!

E-mail cím:* HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

VARINEXPO3D Magazint őszi/téli szám

Igényelje a VARINEXPO3D Magazint!

A VARINEXPO3D Magazin immár második számába igyekeztünk csupa érdekfeszítő, izgalmas és innovatív témát összeválogatni! Olvashat 3D technológiákról, digatalizációról, szoftveres megoldásokról, és egy Red Dot díjas innovációról is.

Ebben a lapszámban indítjuk útjára az Additív Kapcsolatok című interjú-sorozatot is a jubileumi év kapcsán, amely nagyon kedves szívünknek, hiszen mindegyik riport egy, az elmúlt 25 év alatt kialakult szakmai kapcsolathoz köthető, legyen szó mindenki által ismert nagyvállalatokról, vagy épp egy holland vadkacsáról.

Fogadja és olvassa szeretettel a VARINEXPO3D Magazint!

Olvassa el most a VARINEXPO3D Magazin
második, őszi/téli digitális lapszámát!

Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A gyártás fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással: Három inspiráló történet

A gyártás fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással: Három inspiráló történet

A fent említett vállalatok már felismerték a szénszálas 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket, annak hatékonyságát, erejét és sokoldalúságát.

Töltse le a 3 magyar nyelvű, inspiráló esettanulmány bővebb verzióját most!

Három inspiráló történet​: a gyártás fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással
Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A gyártás fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással: 3 esettanulmány

A szénszálas kompozit 3D nyomtatók, például a Stratasys F370®CR képességeinek segítségével a vállalatok kihasználhatják a szénszállal töltött hőre lágyuló műanyagok előnyeit, additív gyártással forradalmasítva a gyártási folyamatokat. Ebben a blogbejegyzésben három figyelemre méltó történetet vizsgálunk meg, amelyben a vállaltok felismerték a szénszálas 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket, bemutatva annak hatékonyságát, erejét és sokoldalúságát.

A Graco kihasználja a kompozit 3D nyomtatás erejét

Graco: A hatékonyság növelése ergonomikus szerszámmarkolatokkal

A Graco vállalat, amely a folyadék- és bevonatkezelő rendszerek egyik legnagyobb gyártója, kihívással nézett szembe festékszóróinak nyomásszabályozó szerszámával kapcsolatban. A meglévő ABS műanyag eszköz fogazatai többszöri használat során elkoptak, ami gyakori cserét tett szükségessé. A vállalat olyan költséghatékony, tartós és könnyen gyártható megoldást keresett, amely nem igényelt gyakori cserét.

A megoldás: Kompozit 3D nyomtatás szénszállal
A Stratasys F370®CR kompozit 3D nyomtató beszerzésével a Graco mérnökei az FDM® Nylon-CF10 hőre lágyuló műanyagot választották, amely 10% aprított szénszállal kevert anyag, amely az ABS-hez képest nagyobb szilárdságot és szívósságot biztosít. A 3D nyomtatott kéziszerszám ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amelyet gyorsabb és könnyebb előállítani, és felülmúlja a hagyományos megmunkálással készült alternatívát.

J.W. Speaker: Járműipari lámpatestek gyártásának racionalizálása

A nagy teljesítményű járművilágítások gyártásáról ismert J.W. Speaker Corporation számára kihívást jelentett az újonnan fejlesztett lámpatestek szivárgásvizsgálata. A hagyományos megközelítés az egyedi befogók alumíniumból történő gyártását jelentette, ami idő- és erőforrás-igényes folyamat volt.

A megoldás: 3D nyomtatás alkalmazása szénszálas anyagokkal
Az FDM® NylonCF10 szénszálas anyagból történő 3D nyomtatással a J.W. Speaker szerszámtervezői figyelemre méltó eredményeket értek el. A szénszállal kevert anyag megnövelt merevséget és szilárdságot kínál, ami alkalmassá teszi a nagyobb igénybevételt kívánó alkalmazásokhoz. A Stratasys F370CR kompozit 3D nyomtató lehetővé tette a csapat számára, hogy 80%-kal csökkentse a szerszámgyártási időt, nagyobb rugalmasságot biztosítva a szerszámtervezésben.

Mercury Marine: Gyorsabb és robusztusabb egyedi maszkoló készülékek

A Mercury Marine, a fogyasztói és kereskedelmi hajók motoros rendszereinek egyik kiemelkedő gyártója kihívásokkal szembesült a motorháztetőkre történő matricák felragasztásához szükséges egyedi maszkoló-eszközök gyártása során. A hagyományos módszerek költségesek és időigényesek voltak, ami a károsodások és kopások miatt gyakori cserékhez vezetett.

A megoldás: Szénszálas 3D nyomtatási technológia
A Mercury Marine tervezői a Stratasys F370®CR kompozit 3D nyomtatót és a nagy szilárdságú szénszálas kompozit hőre lágyuló műanyagokat használták fel egy innovatív matrica-felhordó befogóeszköz kifejlesztéséhez. Az FDM® Nylon-CF10 és az FDM® TPU-92A (rugalmas hőre lágyuló poliuretán) kombinációja olyan befogót eredményezett, amely illeszkedik a motorházfedél görbületéhez, és elkerülhető vele a felületet megkarcolása.

Összegzés

A 3D nyomtatási technológia és a szénszálas anyagok kombinációja a hatékonyság, az erő és a sokoldalúság új korszakába repítette a gyártóipart. A Stratasys F370®CR kompozit 3D nyomtatóhoz hasonló szénszálas 3D nyomtatók alkalmazásával olyan vállalatok, mint a Graco, a J.W. Speaker és a Mercury Marine újradefiniálták szerszámkészítési folyamataikat, optimalizálva a termelékenységet, csökkentve a költségeket és lehetővé téve a rugalmas tervezési iterációkat. Ahogy a szénszálas 3D nyomtatásban rejlő lehetőségek tovább bővülnek, a technológia komoly ígéreteket hordoz az innováció előmozdítására a legkülönbözőbb iparágakban. Ennek az innovatív technológiának a használata már nem arról szól, tudunk-e szénszálat nyomtatni, hanem egy lehetőségként tekintsünk rá, amely segít a gyártási folyamatok forradalmasításában és a fejlődés élvonalában maradásban. A komplex, alámetszett geometriák gyártását a Stratasys által használt oldható támaszanyag tette lehetővé a fenti példákban.

A fent említett vállalatok már felismerték a szénszálas 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket, annak hatékonyságát, erejét és sokoldalúságát.

Töltse le a 3 magyar nyelvű, inspiráló esettanulmány bővebb verzióját most!

Három inspiráló történet​: a gyártás fejlesztése szénszálas 3D nyomtatással
Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A Stratasys FDM és az FFF 3D nyomtatás közötti legfontosabb különbségek áttekintése

Tudjon meg többet az FDM 3D nyomtatott szerszámok integrálásáról!

Töltse le a 13 oldalas, magyar nyelvű kompozit 3D nyomtatási megoldási útmutatót!

Töltse le "A gyártási műveletek hatékonyabbá tétele kompozit 3D nyomtatással" ismertetőt!
Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:*  Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

* Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Stratasys FDM és az FFF 3D nyomtatás közötti legfontosabb különbségek megértése

FDM vs FFF összehasonlítás: különbségek és az iparágra gyakorolt hatások

Fogalomtár és eredet:
Az FDM, azaz olvasztott huzallerakásos modellezés (Fused Deposition Modeling) a Stratasys által kifejlesztett, szabadalmaztatott technológia, amely az elmúlt több mint 30 évben 1820 szabadalmi bejegyzést kapott, amelyből 1380 szabadalom aktív, és a Stratasys védjeggyel rendelkezik erre a kifejezésre. A Fused Filament Fabrication (FFF) egy szintén a műanyag huzal megolvasztására épülő technológia, amelyben nem használják azokat az innovációkat, amelyeket a Stratasys szabadalommal védett. 

3D nyomtató berendezések:
Az elnevezések közötti különbségek ellenére az FDM és az FFF mögött álló alapkoncepció azonos. Mindkét módszer során megolvasztott hőre lágyuló anyagot juttatnak a felületre egy fúvókán keresztül, hogy a tárgyakat rétegről rétegre felépítsék. Az elsődleges különbség a nyomtatáshoz használt berendezésekben és azok technológiai fejlettségében rejlik. A Stratasys FDM technológia kifejezetten a Stratasys által tervezett és gyártott 3D nyomtatókat használ, amelyekben a műanyag feldolgozásához szükséges környezeti paraméterek biztosítása köré épül a berendezés, az FFF technológia nyílt forráskódú, ami lehetővé teszi, hogy különböző gyártók kompatibilis 3D nyomtatókat gyártsanak, első sorban olyan alapanyagok feldolgozására, amelyek nem igényelnek speciális környezeti paramétereket.

Alapanyagválaszték:
A Stratasys FDM és FFF közötti másik jelentős különbség az alapanyagok feldolgozásának technológiai minőségében rejlik. A Stratasys FDM nyomtatók a nagy teljesítményű és műszaki minőségű hőre lágyuló műanyagok szélesebb választékát támogatják, beleértve az Antero (PEKK) és ULTEM™ (PEI) anyagokat. Ezek az alapanyagok kiváló mechanikai tulajdonságokkal, hőállósággal és vegyi ellenállással rendelkeznek, így megfelelnek a szigorú repülőgépipari, autóipari és egészségügyi előírásoknak. Ezzel szemben az FFF nyomtatók jellemzően a mérnöki és a magas hőállóságú alapanyagok közül szűkebb alapanyagválasztékot kínálnak, leginkább a PLA, PETG alapanyagok nyomtatására alkalmasak, de így sem garantálják a sikeres gyártásokat és az ismtlési pontosságot, vagyis, hogy többször ugyanabban a minőségben képesek legyártani egy adott alkatrészt.

Nyomtatási minőség és pontosság:
Stratasys FDM 3D nyomtatók az ellenőrzött gyártási folyamatnak és a fejlett technológiának köszönhetően nagy pontosságukról és nyomtatási minőségükről ismertek. Ezek a 3D nyomtatók legalább két nyomtatófejjel rendelkeznek, amely lehetővé teszi támaszanyag használatát az összetett geometriák nyomtatásához. Az eredmény minimális utófeldolgozást igénylő, használatra kész termékek, gyorsan, határidőre, az ipar igényeit kielégítő ismétlési pontossággal. Az FFF nyomtatók a nyomtatás minőségében és pontosságában nagy szórást mutatnak.

Költségek és megfizethetőség:
A Stratasys olyan iparágakat céloz meg, amelyekben a gyártósorok működésének biztosítása kiemelten fontos, illetve olyan iparágakat, amelyek high-end megoldásokat is igényelhetnek. A Stratasys és a VARINEX elismert a minőség és a terméktámogatás iránti elkötelezettségéről. Ezzel szemben az FFF 3D nyomtatók az alacsonyabb ár miatt népszerűek a hobbisták, az oktatók és a kisvállalkozások számára, nekik ajánljuk a https://makerbotshop.hu weboldalunkat, ahol jó minőségű UltiMaker FFF 3D nyomtatók közül válogathatnak.

Összefoglalás:
A Stratasys FDM technológiája általában havi szinten több tízezer eurós megtérülést hoz a gyártásban érdekelt vállalkozásoknak, mert olyan alkalmazások kielégítésére is alkalmas, amelyre az FFF technológia nem, vagy nagyon korlátozottan. Ugyanakkor az FFF elérhetőbb és megfizethetőbb belépési lehetőséget kínál a 3D nyomtatás világába, ami a felhasználók szélesebb körét szólítja meg. Ettől függetlenül az FFF technológiával szerzett tapasztalatok alapján nem lehet megítélni, hogy az adott vállalkozásnál milyen alkalmazási lehetőségei vannak egy Stratasys FDM 3D nyomtatónak, mert a két technológia alapelve ugyanaz, de a felhasználásának lehetőségei teljesen különböznek. Kétségtelenül mind az FDM, mind az FFF jelentős szerepet játszott az additív gyártás világának fejlődésében.

szénszálas 3D nyomtatás a gyártóüzemben
szénszálas 3D nyomtatott fúrósablon

Tudjon meg többet az FDM 3D nyomtatott szerszámok integrálásáról!

Töltse le a 13 oldalas, magyar nyelvű kompozit 3D nyomtatási megoldási útmutatót!

Töltse le "A gyártási műveletek hatékonyabbá tétele kompozit 3D nyomtatással" ismertetőt!
Név:* Munkahely neve:* E-mail cím:* Munkahelyi telefonszám:*  Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

* Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Kérje az ingyenes VARINEXPO3D Tech Konferencia Magazint!

Igényelje az ingyenes VARINEXPO3D Tech Konferencia Magazint!

Idén a 3D nyomtatás és additív gyártás magyarországi jubileumát ünnepeljük. 25 évvel ezelőtt honosította meg Falk György és Voloncs György az additív gyártást hazánkban. Ennek méltó megünneplésére
2023. szeptember 21-22-én rendezzük kétnapos szakmai konferenciánkat, a VARINEXPO3D Tech Conference rendezvényt.

A konferencia témái között az additív gyártás, és az ahhoz szervesen kapcsolódó digitalizáció és digitális transzformáció mellett, az Ipar 4.0. kihívásaival is foglalkozunk. A digitalizáció és az additív gyártás felhasználásának legfontosabb területeit és alkalmazási lehetőségeit elemezzük az iparág vezető vállalkozásaival.

A jeles évforduló alkalmából Konferencia Magazin sorozattal is készülünk, amelynek közel 60 oldalas nyári száma már meg is jelent!


Igényelje most az ingyenes Konferencia Magazin első nyári számát nyomtatott vagy pdf formátumban, magyar vagy angol nyelven!

Aurora Flight Science esettanulmány

A repülés jövőjének formálása

Az amerikai Aurora Flight Sciences közel három évtizede fejleszt pilóta nélküli légi járműveket (UAV) mind a polgári, mind a katonai piac számára. A közelmúltban  a Stratasys mérnökeivel együttműködve egy ambíciózus projektbe kezdtek: egy sugárhajtású, távirányítású repülőgép építésébe fogtak.

A szárnyakat és a törzset Stratasys Fortus 3D nyomtatókkal gyártották ASA hőre lágyuló műanyagból, hogy biztosítsák a szükséges szilárdságot es merevséget. A repülő gyártási ideje felére csökkent az additív gyártás alkalmazásával, a szerszámozás szükségességének kiküszöbölése pedig jelentősen csökkentette az átfutási időt.

3D nyomtatott alkatrészekkel készült sugárhajtású repülő

Továbbra is tartja magát az a tévhit, hogy a 3D nyomtatás egy prototípuskészítési technológia. De ez nem egy asztali modell, ami eltörik, ha hozzáérnek. Ez egy 240 km/h sebességre képes sugárhajtású repülő!"

A 3D nyomtatás egyik alapvető előnye a felületi geometrián túlmutató tervezés lehetősége. Míg más vázszerkezetek tervezése ma már sokkal nagyobb szabadságot élvez, a repülőgépiparnak szánt mérnöki szerkezetek tervezése bonyolultabb feladat. A Stratasys additív gyártástechnológiájának segítségével optimalizálható volt a tervezés, így merev, könnyű szerkezetet hozhattak létre, miközben lehetővé vált egy személyre szabott, küldetés-specifikus repülőgép költséghatékony fejlesztése.

Milyen nehézségekkel kellett az Aurora Flight Sciences-nak szembenéznie, és hogyan épített additív gyártás segítségével 240 km/h órás sebességre képes repülőgépet?

 

3D nyomtatott alkatrészekkel gyártott sugárhajtású repülő

Töltse le a 4 oldalas, ingyenes, magyar nyelvű esettanulmányt most!​

Név:* Cégnév:* E-mail cím:* Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – visszavonásáig érvényes.

* Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Stratasys J3 DentaJet fogászati 3D nyomtató

Stratasys J3 DentaJet 3D nyomtató

A Stratasys J3 DentaJet fogászati 3D nyomtató kifejezetten a kis és közepes méretű laboratóriumok számára tervezték. Ez a PolyJet technológiájú, belépő szintű berendezés egy nyomtatáson belül egyszerre három különféle alapanyagból tud dolgozni. Képes egyszerre nagy mennyiségű implantátummodellt, műtéti sablonokat és ínymaszkokat gyártani, mindezt ugyanazon a nyomtatótálcán, páratlan pontossággal.

Teljesítse ügyfelei változó igényeit

 A Stratasys J3 DentaJet lehetővé teszi, hogy az esetek széles skáláját gyorsan és hatékonyan teljesítse, legyen szó pontos implantátumokról, fogszabályozókról, kivehető pótlásokról, vagy más kapcsolódó alkalmazások készítéséről. 

Pontosság és minőség kompakt formában

Többféle különböző alapanyag

Akár 3 különböző gyantával is 3D nyomtathat egyetlen munkafolyamatban! Állítsa elő mindazt, amire szüksége van, akkor, amikor szüksége van rá.

Pontos és gyors fogászati modellgyártás

A J3 DentaJet-tel fogászati modellek széles skáláját képes legyártani – gyorsan és hatékonyan, kiváló pontossággal és minőségben.

Intelligens munkafolyamat

A GrabCAD szoftver használatával racionalizálásható a fogászati modellek 3D nyomtatása. Segítségével több Stratasys 3D nyomtatót és egyszerre több nyomtatási feladatot is irányíthat.

Minden igényt kielégítő digitális fogászati megoldás

Implantátumok

Pontos nyomtatás az implantológiai esetek gyártásához.
Merev modellek, átlátszó műtéti sablonok és puha ínymaszkok – mindez egyetlen biokompatibilis tálcán – egyetlen, felügyelet nélküli nyomtatási feladatban.

Kivehető pótlások

A vegyes tálcás nyomtatással napokkal csökkentheti a szállítási időt, és a költségeket is. A kiszámítható, megismételhető eredmények megadják Önnek azt a rugalmas alapot, amelyre szüksége van laboratóriuma fejlesztéséhez.

Koronák és hidak

Nagy mennyiségű, jobb minőségű korona- és hídmodellek gyártása kevesebb módosítással. A valósághű színes modellek segítségével nagyobb pontossággal javíthatja a fogpótlások színbeli egyezését.

Fogszabályozás

Növelje laboratóriumi kapacitását 3D nyomtatott indirekt ragasztósablonok vagy 3D nyomtatott fogívek nagysebességű üzemmódban történő tiszta fogszabályozók előállításával.

PolyJet fogászati gyanták

A Stratasys egyedülálló fogászati gyantaportfóliót fejlesztett ki, amely minden egyes alkalmazás esetében jelentős hozzáadott értéket biztosít. Ezekez a biokompatibilis gyantákat gyártási sebességge, emellett nagy pontossággall történő nyomtatásra fejlesztették ki. A gyanták a nyomtatási ciklus során kikeményednek, és nem igényelnek további utókezelést.

Biokompatibilis VeroGlaze™ MED620™

Merev, átlátszatlan fogászati gyanta nagyfokú méretstabilitással és pontossággal. Modellek nyomtatásához, valamint egyedi lenyomatkészítő kanalakhoz és bepróbálható fogpótlásokhoz fejlesztették ki.

Biokompatibilis átlátszó MED610™

Átlátszó, merev, biokompatibilis fogászati gyanta, amely nagyfokú méretstabilitással rendelkezik. Műtéti sablonok és eltávolítható részleges műfogsor öntőminták nyomtatására szolgál.

Rugalmas, átlátszó, biokompatibilis MED625FLX™

Rugalmas, átlátszó, biokompatibilis fogászati gyanta, amely indirekt ragasztósablonok és implantátum ínymaszkok nyomtatására szolgál.

VeroDent PureWhite DEN847™

Élénk fehér színű fotopolimer, helyreállító és fogszabályozó modellek nyomtatására.

Vero Magenta

Merev, áttetsző, színes, nagy méretstabilitást biztosító fogászati gyanta. VeroDent PureWhite alapanyaggal kombinálva piros árnyalatú fogászati modellek nyomtatására használható.

SUP711™

Gélszerű tartóanyag, amelyet kifejezetten a túlnyúló és bonyolult geometriák alátámasztására terveztek.

Használja ki a Stratasys DentaJet 3D nyomtatók intelligens digitális munkafolyamatát!

A többféle alapanyagot használó, felügyelet nélküli, minimális utómunkát igénylő 3D nyomtatók segítségével növelheti a teljesítményt, és jobb minőségű fogászati modelleket állíthat elő.

Töltse le 8 oldalas, angol nyelvű ismertetőnket a Stratasys fogászati 3D nyomtatóiról!

Név:* E-mail cím:* Munkahely neve: Telefonszám:* Hozzájárulok ahhoz, hogy a VARINEX Zrt. hírlevelet, szakmai anyagokat, tájékoztatást küldjön az általam megadott elérhetőségre. A jelen adatkezelési hozzájárulás – amely önkéntes döntésen alapul – a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes.

* Elolvastam és megértettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum neve típusa nyelve Letöltés
pdf
angol
Stratasys j3 DentaJet fogászati 3D nyomtató
Stratasys j3 DentaJet fogászati 3D nyomtató
Stratasys j3 DentaJet fogászati 3D nyomtató
Stratasys j3 DentaJet fogászati 3D nyomtató
NASDAQ-ra lép az Xjet

Az XJet az amerikai tőzsdére lép

Az XJet az amerikai tőzsdére lép

Az XJet (Rehovot, Izrael) véglegesítette az előkészítő dokumentumokat, amellyel megerősíti az amerikai tőzsdére (NASDAQ) való bevezetésre irányuló szándékát. A The Times of Israel szerint a vállalat azt reméli, hogy az első nyilvános kibocsátás (IPO) során körülbelül 10 millió dollárt tud összegyűjteni kétmillió részvény 4-6 dolláros áron történő eladásából. A tőzsdei bevezetés részletei itt olvashatók.

XJet 3D nyomtatott alkatrész
Az XJet NPJ Carmel 1400C AM nyomtatójának használatával az SPA képes volt létrehozni az első teljesen kerámia dugattyút. (Fotó: SPA)

„A piaci feltételek ellenére úgy gondoljuk, hogy a tőzsdére lépés a legjobb megoldás a tőkéhez való hozzáféréshez és a vállalat bővítéséhez, mivel termékeink már készen állnak” – mondta Yair Alcobi, az XJet vezérigazgatója a The Times of Israel című izraeli napilapnak. Kifejtette, hogy a bevételt „méretnövelésre, értékesítésre és marketingre, valamint K+F gyártási célokra” fogják felhasználni.

Az XJet NanoParticle Jetting egy szinter alapú additív gyártási technológia, amely képes rendkívül összetett fém- és kerámia alkatrészek előállítására, finom felületi minőséggel. A jelentések szerint a szuszpenzióban permetezett nanorészecskék alkalmazásával, és a más hasonló eljárásokhoz – mint például a fém kötőanyagos kisugárzás (BJT) – képest lényegesen kevesebb kötőanyag használatával, a technológia lehetővé teszi, hogy az XJet alacsonyabb szinterezési hőmérsékleten kiváló anyagsűrűséget érjen el, ami energiát takarít meg, valamint kisebb zsugorodást és deformációt eredményez.