ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 3D NYOMTATÁSI HÍRLEVÉL – 3DNYOMTATAS.VARINEX.HU WEBOLDALON

 

Adatkezelő adatai: VARINEX Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Kőszeg u. 4., telephely:
1106 Budapest, Fehér út 10. www.varinex.humail@varinex.hu, tel: +36 1 273 3400, adószám: 12765713-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-044707, az adatkezelésért felelős személy: Lucz Ferenc, beosztása: szervízvezető, telefonszáma: +36 1 273 3405, e-mail címe: lucz@varinex.hu (továbbiakban „Adatkezelő”)

 

Adatkezelés megnevezése, célja: szakmaspecifikus, rendszeres időközönként, elektronikusan kiküldött hírlevélküldés céljából gyűjtött adatok rögzítése, és a kapcsolatfelvétel kezelése.

A kapcsolatfelvétel lehetséges céljai: információszerzés szolgáltató tevékenységeiről, árajánlatkérés a szolgáltató tevékenységi köreibe tartozó szolgáltatásra vonatkozóan, együttműködési javaslat, megbízás szolgáltatás nyújtására. A kapcsolatfelvétel nem kötelező, önkéntességen alapul. Az így rendelkezésre bocsájtott személyes adatok törlését a felhasználók bármikor kérhetik. Az adatok törlése után azok visszaszerzésére nincs mód. A szolgáltatóra bízott adatok harmadik fél számára nem elérhetőek, kivéve, ha erre a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen szükség van. Szolgáltató mindent elkövet az adatok biztonságos tárolására vonatkozóan

 

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)., a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján.

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő vagy felhasználó által kezdeményezett törlésig.

 

Adatkezelési cím vagy webhely: a VARINEX Zrt. 3dnyomtatas.varinex.hu weboldalát felkereső látogatók a szolgáltatás felhasználói.

 

Hírlevére való feliratkozás módjai: A 3dnyomtatas.varinex.hu honlapon keresztül, e-mailben vagy egyéb elektronikus formában, és/vagy telefonon és/vagy személyesen. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, nem kötelező. A VARINEX Zrt. a hírlevél szolgáltatásra feliratkozók adatait a szolgáltatás megvalósítása céljából rögzíti. Az Adatkezelőre bízott adatok harmadik fél számára nem elérhetőek, Adatkezelő mindent elkövet az adatok biztonságos tárolására vonatkozóan. A szolgáltatásra jelentkezők adataik törlését bármikor kérhetik. Az adatok törlése után azok visszaszerzésére nincs lehetőség.

Adatfeldolgozó: VARINEX Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Kőszeg u. 4., telephely:
1106 Budapest, Fehér út 10.), www.varinex.humail@varinex.hu, tel: +36 1 273 3400, adószám: 12765713-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-044707.
A VARINEX Zrt. külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatfeldolgozás információs információs rendszerrel történik.

 

Adatkezelés során kezelt személyes adatok: név, e-mail, cégnév, telefonszám
Tárolt személyes adatokra vonatkozó törlési kérelmet, panaszt az alábbi címen és/vagy telefonszámon lehet benyújtani:

Személyesen, postai úton: 1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
E-mailben: mail@varinex.hu
Telefonon: +36 1 273 3400

 

Jogorvoslati lehetőség: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttp://www.naih.hu

 

A VARINEX Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.varinex.hu oldalon.
A VARINEX Zrt. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására.

 

Budapest, 2018. november 22.